Nya digitala verktyg effektiviserar kartläggning av sårbarhet

Tack vare digitalisering erbjuds nu den svenska vården möjligheter till en mer effektiv kartläggning av sårbarhet bland större befolkningsgrupper.

Nya digitala verktyg effektiviserar kartläggning av sårbarhet

Det är det forskningsbaserade företaget Raisoft som nu lanserar nya  validerade verktyg som bygger på självskattning, vilket ger vårdansvariga möjlighet att kartlägga sårbarhet också på distans.

Redan innan den pågående pandemin var behovet av att kartlägga sårbarhet stort, speciellt bland äldre. Men coronapandemin har brutalt accentuerat detta behov.

De äldre tillhör inte bara de medicinska riskgrupperna, utan också de som mer än andra utsätts för social ohälsa. Förutom personligt lidande riskerar detta att accelerera kostnaderna för samhället, långt utöver de omedelbara vårdkostnaderna

Bakom verktygen finns Raisofts forskarpartner, forskarorganisationen interRAI. När pandemin slog till för ett drygt år sedan var interRAI:s forskare snabba med att utveckla en covid-screener (CVS) som Raisoft digitaliserade och lanserade våren 2020 i bland annat Kanada. Covid-screenern, i kombination med ett fördjupat instrument kallat Check-Up, har nu testats under flera månader med mycket gott resultat.

Under den pågående pandemin har många initiativ lanserats med fokus på identifikation av riskgrupper. Desto färre har gett sig på utveckling av hjälpmedel för bredare kartläggning som inkluderar såväl medicinsk som social sårbarhet.

Som grund för instrumenten ligger data från ca 3 miljoner bedömningar genomförda inom hem- och institutionsvård, genom vilket man kan säkerställa vetenskaplig validitet. Raisoft är för övrigt verksam i ett 10-tal länder. Under 2020 beslöt finska regeringen att göra interRAI:s instrument för äldreomsorg nationellt lagstadgade. Nu tar Raisoft klivet in i Sverige.