InvestTalks: Prolight Diagnostics kan bli ett unikt bolag inom patientnära testsystem
Hem MEDICINTEKNIK Prolight Diagnostics kan bli ett unikt bolag inom patientnära testsystem

Prolight Diagnostics kan bli ett unikt bolag inom patientnära testsystem

Publicerat av: Redaktionen

Prolight Diagnostics som utvecklar innovativa, flexibla, patientnära testsystem, Point Of Care Testing (POCT), tecknade i januari 2022 ett avtal om att förvärva det brittiska bolaget Psyros Diagnostics.

Ambitionen är att tillsammans utveckla marknadens främsta och mest innovativa Point of Care (POC) systemen med möjlighet att möta både marknadens växande behov av snabb, enkel och effektiv patientnära testning och kraven på långsiktig konkurrenskraft.

Det berättar Ulf Bladin, vd på Prolight Diagnostics.

Berätta om det förvärvade Psyros Diagnostics innovativa POC-teknik?

Psyros Diagnostics har utvecklat en helt ny, banbrytande POC- teknik för digital immunanalys där enskilda molekyler kan räknas digitalt från en droppe blod. Denna patentsökta teknik, som även har möjlighet till multiplex, det vill säga att testa flera biomarkörer samtidigt, möjliggör mätning av biomarkörer med mycket låga detektionsnivåer inom 10 minuter eller mindre.

Enligt vår kännedom finns det inget annat existerande POC system som bedöms kunna utföra dessa analyser med sådan enkelhet, känslighet och med oerhört låga detektionsnivåer som vår teknik.

Den höga kompetensen och erfarenheten som grundarna av Psyros Diagnostics besitter blir ett mycket viktigt tillskott i det gemensamma bolagets fortsatta utveckling av innovativa POC system, inte bara för hjärtmarkörer såsom högkänsligt troponin utan även för många andra kliniska områden. Grundarna har även erfarenhet av att utveckla ett tidigare POC system från koncept till CE-märkning med vilken de har genomfört en framgångsrik exit.

InvestTalks: Prolight Diagnostics kan bli ett unikt bolag inom patientnära testsystemPsyros Diagnostics nya POC system består av ett lätthanterligt testkort och en analysenhet. En av de främsta styrkorna med denna digitala immunanalys är dess enkelhet och därav låga produktionskostnad. Detta ökar konkurrenskraften och förutsättningarna för en framgångsrik kommersiell lansering ytterligare.

Jag bedömer att det gemensamma bolaget är mycket väl positionerat för att kunna bli en av de starkaste aktörerna på POC marknaden,

Vilken potential bedömer du att Psyros Diagnostics plattform har?  

–Den ultrakänsliga plattformen öppnar även upp möjligheter att kunna utveckla nya POC tester inom en rad olika kliniska områden som tidigare endast varit möjliga att genomföra på specialiserade laboratorier. Det kan vara tester inom neuropatologi, som demens och traumatiska hjärnskador eller dysfunktioner i immunsystemet som sepsis eller autoimmuna sjukdomar. Med denna unika, digitala POC teknik kan det finnas möjlighet att testa helt olika biomarkörer med hög känslighet och noggrannhet på ett och samma POC instrument. Detta kan vara början på ett paradigmskifte inom POC testing för klinisk diagnostik.

Idag är PCR- tester rekommenderade för att upptäcka covid, men svarstiden är lång, ibland flera timmar eller uppemot en dag beroende på system. Med Psyros Diagnostics nya POC plattform kan man räkna enskilda molekyler digitalt i oerhört låga nivåer för många kliniskt viktiga biomarkörer likväl för viruspartiklar. Känsligheten och noggrannheten kan bli lika god eller bättre än de PCR tester som idag utförs på de stora centrala labbinstrumenten för att upptäcka smittsamma viruspartiklar såsom covid. Den stora och högst betydande skillnaden är att svarstiden kan uppgå till endast 10 minuter eller mindre på Psyros Diagnostics POC plattform.

Berätta om Prolight Diagnostics andra POC plattform, PLD MicroFlex och dess potential?

–I dialog med industriella aktörer, tillika potentiella partners har det uttryckts stort intresse att kunna erbjuda tester som idag bara finns på centrala laboratorium, till mindre kliniker med små egna laboratorium och POC instrument, ett område som benämns distributed testing.

Bolagets teknik och utvecklingspartner, TTP (The Technology Partnership) har bedömt att bolagets andra POC plattform, PLD MicroFlex, kan anpassas så att existerande centrala laboratorietester kan erbjudas även till POC utan större kemiska förändringar och därmed skapa mervärde i form av stora kostnads- och tidsbesparingar. Prolight Diagnostics har därför gett TTP uppdraget att utveckla ett nytt universellt testkort för distributed testing.

Arbetet påbörjades i januari 2022 och kommer att pågå under året. Vår bedömning tillsammans med TTP är att detta arbete kommer att stärka den pågående dialog vi för med potentiella industriella partners gällande deras eventuella medverkan och saminvestering i kommande utvecklingssteg. Det är också mycket positivt att TTP har samtyckt till en så kallad lock-up av hela sitt aktieinnehav i Prolight Diagnostics till och med december 2022. Härigenom visar TTP än en gång hur mycket de tror på vårt POC system.

 Vad kommer ni att fokusera på det närmaste året?

–Inledningsvis behöver vi effektivt integrera Psyros Diagnostics med Prolight Diagnostics. Tillsammans med grundarna av Psyros Diagnostics arbetar vi för fullt med att ta fram en gemensam utvecklingsplan. Under det kommande året vill vi bland annat utveckla prototypsystem för instrument och testkort och genomföra känslighetsanalyser. För att uppnå de högt satta målen kommer vi att omgående behöva starta rekrytering av kompetent personal för att kunna driva det viktiga utvecklingsarbetet framåt med högsta effektivitet och kvalitet.

Vi ser ett fortsatt ökat behov av säkra, precisa patientnära tester så att vårdgivare ska kunna ställa en tidig och korrekt diagnos, och därefter kunna inleda en adekvat behandling så snart som möjligt. I och med förvärvet av Psyros Diagnostics banbrytande POC teknik kan Prolight Diagnostics bli ett unikt bolag inom POC testing.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>