Sahlgrenska utvärderar smarta glasögon för anestesipersonal

Sahlgrenska Universitetssjukhuset startar utvärdering av ett koncept med smarta glasögon för anestesipersonal.

Konceptet är ett handsfree, avancerat beslutstödverktyg, som presenterar adekvat information till användaren via smarta glasögon. Konceptet möjliggör direkt tillgång till larm från medicinskteknisk utrustning samtdelning och visning av adekvat data som sorteras och presenteras till relevant vårdpersonal beroende på larmets grad och orsak.

Under utvärderingen kommer högkompetent personal att använda smarta glasögon och ge feedback från specificerade vårdsituationer.

Anestesikliniken på operation 5 på Sahlgrenska Sjukhuset fick upp ögonen för smarta glasögon från företaget SUCCCE AB (Smart Use of Communication in Complex Care Environment) för ca ett år sedan på SAMTIT 2017. Tanken på att i framtiden kunna använda smarta glasögon som beslutstöd i anestesisammanhang kändes mycket intressant och sommaren 2017 tog Anestesikliniken på operation 5 kontakt med SUCCCE AB. Under hösten 2017 har projektet planerats och under våren 2018 startar utvärderingen.

-Nu utvecklar och utvärderar Sahlgrenska framtidens patientövervakning. Den här satsningen kommer att betyda mycket både för vår visuella vårdmiljö, arbetsmiljön och patientsäkerheten, säger Martin Toresson, Vårdenhetschef på Anestesi 5 på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Utvärderingen genomförs som forskningsstudier, vilket garanterar att resultaten genererats utifrån vetenskapliga metoder. SUCCCE är anpassat till anestesipersonalens arbetsuppgifter och utvärderingen har fokus på några specificerade arbetssituationer. Anestesipersonal kommer att delge sin feedback på användningen av SUCCCE. Utvärderingen kommer att generera användarrespons avseende handhavande, ergonomi, funktion, estetik, effekter/nytta samt också användarnas egna förbättringsförslag.

I projektet/forskningen samarbetar Sahlgrenska Universitetssjukhuset AN/OP/IVA område 5 med Göteborgs universitet, Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa samt med det partnerskap som driver utvecklingen av SUCCCE. Partnerskapet består av SUCCCE AB, Nordic Industry Consulting AB, Fujitsu Sweden AB, HiQ Karlskrona AB, Blekinge Tekniska Högskola och Landstinget Blekinge.