Samarbete möjliggör framtidens e-hälsa!

Sophiahemmet löser nu utmaningarna att dela patientinformation mellan vårdgivare och journalsystem.

Detta tack vare ett innovativt samarbete mellan företagen CGM och FRISQ.

Sveriges vision är att vara bäst i världen år 2025 på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter. För att uppnå denna vision är vi övertygade om att samarbete mellan e-hälsans ekosystems olika aktörer kommer vara avgörande.

Sophiahemmet sjukhus är som ett vårdsystem i miniatyr, där flera olika vårdgivare är verksamma, och behovet av effektivt samarbete över vårdgivargränserna är stort, samtidigt som lagar och regler självklart ska följas.

Sophiahemmet och Sophiahemmet Rehab Center (SRC) bad CGM och FRISQ om hjälp för att kunna samarbeta i en gemensam digital miljö tillsammans med patienten, trots att vårdpersonalen hör till olika vårdgivare och använder olika journalsystem – ett exempel på en central utmaning för att uppnå Vision e-hälsa 2025.

– Att stötta utvecklingen av integrerade, digitala vårdplaner mot flera av våra journalsystem och därmed ge Sophiahemmet och SRC möjligheten till sammanhållna vårdkedjor är en viktig del i att möjliggöra innovativa e-hälsotjänster för våra kunde, säger CGM:s svenska VD Daniel Andersson.

Filmen visar hur företagen tillsammans löser detta genom att skapa en informationslänk mellan CGM:s journalsystem och den digitala vårdplanstjänsten från FRISQ.