Senaste rönen om hörsel presenteras på konferens i Linköping

Vad är det som gör att demens utvecklas hos äldre personer och hur hänger sjukdomen ihop med hörsel?

Det är ett av de ämnen som diskuteras när 150 hörselforskare möts under en konferens i Linköping 9–14 juni.

Hörseln är viktig för att kunna kommunicera, men i och med att vi åldras försämras den. Med följd att vår livskvalitet påverkas.

– Då ökar risken för social isolering, depression och även demens, säger Jerker Rönnberg, professor i psykologi med inriktning mot handikappvetenskap, vid Linköpings universitet.

Kopplingen mellan åldrande, hörsel och demens är ett av ämnena under den femte internationella konferensen för kognitiv hörselvetenskap, CHSCOM. Andra områden där nya forskningsrön kommer att presenteras är hjärnforskning, teckenspråk, hörselhjälpmedel, påverkan av åldrande och olika mätmetoder.

Huvudtalare är Anu Sharma, professor vid avdelningen tal, språk och hörselvetenskap vid universitetet i Colorado.

Till konferensen väntas runt 150 forskare från hela världen.

Arrangör är Linnécentrum HEAD vid Linköpings universitet.