SKL väljer ArkivIT och Safespring som leverantör som tjänst

E-arkivtjänst i molnet, där data aldrig lämnar landet.

SKL väljer ArkivIT och Safespring som leverantör som tjänst 1ArkivIT, i partnerskap med Safespring, tecknar ramavtal med SKL Kommentus Inköpscentral för en modern och säker e-arkivtjänst där data aldrig lämnar landet. Arkivtjänsten följer kraven på säkerhet och efterlevnad av nationella lagar och regler.

ArkivIT:s kompetens inom arkivering och Safesprings infrastruktur baserad på öppen källkod har tillsammans skapat ett av de modernaste e-arkiven på marknaden. Data lagras inom landet utan kontakt med utländska företag vilket ökar säkerheten och efterlevnaden av dataskyddsförordningen och andra regelverk. Via ramavtalet kan hela 952 avropsberättigade myndigheter ta del av erbjudandet.

Öppna standarder och öppen källkod är grunden i Archivematica och Safesprings infrastruktur, samt är en standard som rekommenderas bland annat av eu-kommissionen.

“Givet debatten om IT-säkerhet och utländska molntjänster känns vår lösning som ett tryggt och tidsenligt val. Safespring och ArkivIT:s e-arkivlösning baseras på öppen källkod, öppna standarder och automation för maximal kostnadseffektivitet”. – Fredric Wallsten, VD på Safespring

Safesprings säkra och lokala infrastruktur tillsammans med ArkivIT:s applikation för e-arkiv är ett av de kostnadseffektivaste alternativen på marknaden. Kunden betalar ingen licensavgift för e-arkivet utan endast för systemanpassningar och förbrukning av mängden data. Öppen standard och öppen källkod eliminerar dessutom inlåsningseffekten.

”Ett e-arkiv baserat på väletablerade open source-produkter ger en trygg, säker och långsiktig lösning och med vårt kunnande inom arkiv, informationssäkerhet och systemutveckling kan vi erbjuda skräddarsydda lösningar för varje enskild kunds behov”. – Daniel Setterwall, VD på ArkivIT.