Softronic har utvecklat T1D-appen, en helt unik typ-1 diabetes-app

T1D-appen, en helt unik typ-1 diabetes-app, lanserades den 27 oktober, för att ge professionellt kvalitetssäkrad information och funktionalitet som gör livet med och runt T1D lite tryggare och lite enklare.

Softronic har utvecklat T1D-appen, en helt unik typ-1 diabetes-app 1Together Against Diabetes1 (T.A.D.1) grundades av Elin Cederbrant och det är hennes ideella förening som finansierat och driver T1D-appen.

Softronic fick i uppdrag att utveckla T1D-appen för iOS och Android och har arbetat tätt tillsammans med beställaren. Vi har levererat ett team bestående av projektledare, apputvecklare, UX, kravhantering samt testare.

  • För Softronic har detta varit ett viktigt projekt då det är en unik lösning som hjälper många personer i samhället som lever med eller runt T1D, säger Per Adolfsson, VD på Softronic.

Idag lever över 50 000 svenskar med typ 1 diabetes och det är den absolut vanligaste livshotande sjukdom som drabbar barn.

  • Uppdraget ligger även i linje med Softronics positionering inom GoodTech – och det vi kallar ”teknik som gör gott i samhället”. Att helt enkelt leverera digitala tjänster som underlättar för människor i deras liv och jobb, avslutar Per.

T1D-appen tillhandahåller en samlad plattform och består av två delar – en informationsdel och en funktionsdel. Under 2021 är målsättningen att lansera en insulindosräknare som Softronic har utvecklat.