SyntheticMRs funktion REMyDI, automatisk volymbestämning av myelin i hjärnan

REMyDI, som först introducerades av SyntheticMR AB på den årliga radiologimässan i Chicago 2016, är nu CE-märkt för klinisk användning i Europa.

Att kunna kvantifiera myelin möjliggör för läkaren att följa myeliniseringsprocessen i hjärnan hos barn samt SyntheticMRs funktion REMyDI, automatisk volymbestämning av myelin i hjärnan 1nedbrytning av myelin i samband med neurodegenerativa sjukdomar hos vuxna. REMyDI är en unik funktion i SyMRI från SyntheticMR.

Att mäta myelin med konventionell magnetisk resonanstomografi (MR) är svårt. Med REMyDI i SyMRI kan läkaren nu få ett automatiskt volymmått av myelin från en enda MR- serie på̊ 5–6 minuter. Den automatiska efterbearbetningen i SyMRI görs på̊ mindre än 10 sekunder.

Den nya funktionaliteten finns nu tillgänglig som en del av SyMRI NEURO REMyDI-paketet.

SyMRI är kompatibelt med MR-kameror från ledande tillverkare. SyMRI är CE-märkt och “510(k) pending” vid amerikanska FDA.

* Rapid Estimation of Myelin for Diagnostic Imaging