Telemedicin ger vårdcentralen direkt tillgång till specialistkompetens
Hem TEKNIK Telemedicin ger vårdcentralen direkt tillgång till specialistkompetens

Telemedicin ger vårdcentralen direkt tillgång till specialistkompetens

Publicerat av: Redaktionen

Telemedicin spelar en allt större och viktigare roll inom primärvården. Inte minst när det gäller tidig och korrekt diagnos, exempelvis vid misstänkt hudcancer och bensår.

Telemedicin ger vårdcentralen direkt tillgång till specialistkompetens 1

Daniel Eliasson, VD för Gnosco

Resultatet blir fler nöjda patienter, färre onödiga ingrepp, kortare vårdtider och lägre kostnader.
Gnosco är ett svenskt telemedicinskt företag som utvecklat en plattform för tidig diagnos av hudcancer. Principen bygger på att hudspecialistens kompetens digitalt överförs till primärvården.

– Tekniken bakom plattformen Dermicus, består av en smart telefon med ett tillhörande förstoringsglas, ett så kallat dermatoskop,
en mobilapplikation och en serverlösning. Via den mobila applikationen kan vårdcentralens allmänläkare på ett säkert och enkelt
sätt fotografera hudförändringar som sedan laddas upp till plattformen alternativt vårdgivarensegna bildlagringssystem, berättar
Daniel Eliasson, VD för Gnosco.

– Hudspecialisten får på så sätt tillgång till bilderna, tillsammans med viss bakgrundsinformation, och kan med detta underlag göra en bedömning, ställa diagnos och skriva en rekommendation om hur fallet bör handläggas. Fördelarna är flera. Dels får vårdcentralens läkare ett värdefullt stöd i sitt arbete, dels får patienten snabbare svar och rätt behandling kan inledas omgående. Tidig upptäckt av melanom räddar liv. Förutom kortare väntetid från första patientbesök till diagnos har antalet onödiga kirurgiska ingrepp av godartade pigmentförändringar minskat liksom behovet av att remittera patienten till specialist.

– Det kan tidigare ha tagit flera månader att få besked om det rör sig om ett melanom eller inte, numera tar det bara en till två veckor, förklarar Daniel Eliasson. Med hjälp av teknik och ett förändrat arbetssätt kan patienter få en specialistbedömning redan vid sitt första besök på vårdcentralen. En annan fördel är att kunskapsnivån snabbt stigit bland läkarna på de vårdcentraler som använder teledermatoskopi, när man kontinuerligt lär av erfarna specialister.

– Förutom att erbjuda ett beslutsstöd mellan primärvård och specialistvård kan Gnosco i dag erbjuda tjänster för granskning och diagnos direkt till vårdcentralen, vilket underlättar primärvårdens arbete där specialistvården inte riktigt räcker till. Plattformen Dermicus kan med fördel användas även vid andra sjukdomstillstånd, exempelvis för att stötta ett multidisciplinärt arbete med bensår. Svårläkta sår drabbar
framför allt äldre och diabetiker och är en av sjukvårdens stora utmaningar.

– Dessa sår medför inte bara stora kostnader för vården, utan även ett stort lidande för patienten. Smärta, begränsad rörlighet, isolering och behov av regelbundna omläggningar sänker livskvaliteten för den enskilde patienten, förklarar Daniel Eliasson. Att konstatera att det rör sig om ett bensår är inte svårt, men att avgöra de bakomliggande faktorerna är desto svårare. Orsakerna till såret kan variera och det är ofta svårt att få primärvårdsläkaren engagerad i behandlingsprocessen. Även här är behovet stort av att stötta varandra inom en vårdcentral och
vid extra komplicerade fall enkelt kunna bjuda in sårspecialist för konsultation via plattformen Dermicus.

– Ett annat problemen i dag är att sjukvårdpersonal antingen fotograferar med en vanlig digitalkamera, vilket är både tidskrävande och komplicerat, eller använder sin egen mobil vilket inte är patientsäkert. Detta problem hanteras med Dermicus mobilapplikation, vilket gör att exempelvis sköterskan i hemsjukvården kontinuerligt kan ta bilder av såret. Läkningsprocess och eventuella komplikationer följs upp och diskuteras på vårdcentralen utan att patient behöver åka till vårdcentralen varje vecka och läkaren sparar onödiga hembesök, säger Daniel
Eliasson.

– En annan positiv effekt är att tidig diagnos minskar onödig behandling med antibiotika, vilket många gånger förskrivs rutinmässigt utan annan effekt än att det driver på bakteriers resistensutveckling. I dag finns en tydlig ökning av intresset från primärvårdens sida, där man ser både medicinska och ekonomiska fördelar med att använd Dermicus.

– Förutom stöd med att ställa rätt diagnos och korta köerna till specialist kan man sänka kostnaderna för vårdcentralen. En stor fördel är att det här sättet att arbeta inte kräver några stora eller dyrbara investeringar, understryker Daniel Eliasson.

– Intresset för telemedicin i allmänhet och teledermatoskopi i synnerhet växer både i Sverige och i andra länder. Just nu sjösätter vi ett projekt inom teledermatoskopi tillsammans med en stor vårdgivare i Polen, avslutar Daniel Eliasson.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>