Träffa Mitel på MVT@ – en nationell mötesplats för välfärdsteknologi och e-hälsa!

Mötesplats välfärdsteknologi & e-hälsa är en efterlängtad arena för framtiden inom kommunal vård och omsorg.

mvt mässaVälfärdsteknologin är på stark frammarsch och leder till ökad självständighet, trygghet och delaktighet i samhället om vi utgår från individens behov och förutsättningar.

MVT är en konferens och mässa på Kistamässan där kommunal vård, omsorg och socialtjänst möter aktörer och innovatörer i branschen. MVT ger inspiration och idéer till förändrade arbetssätt, visar goda exempel hur arbetet med välfärdsteknologi kan utformas för att underlätta vardagen för individen med fokus på det egna boendet.

Post Comment