Ungdomar blir deprimerade, får sömnproblem och sänkt prestationsförmåga av för lite ljus
Hem NYHETER Ungdomar blir deprimerade, får sömnproblem och sänkt prestationsförmåga av för lite ljus

Ungdomar blir deprimerade, får sömnproblem och sänkt prestationsförmåga av för lite ljus

Publicerat av: Redaktionen

Mental ohälsa hos unga har ökat dramatiskt de senaste åren.

Ungdomar blir deprimerade, får sömnproblem och sänkt prestationsförmåga av för lite ljus 2Vår livsstil med ständig uppkoppling leder till så kallad ”social jetlag” med rubbad dygnsrytm som följd. Konsekvenserna blir sömnstörningar och trötthet vilka i sin tur kan ge upphov till depression. En ny studie bland gymnasieelever visar att depressioner till stor del kan kopplas till avsaknaden av exponering av dagsljus. Studien visar också att daglig ljusbehandling minskar depressionsbesvären signifikant.

Bakom studien står Arne Lowden på Stressforskningsinstitutet Stockholms universitet. Studien syftar till att påvisa hur avsaknad av ljus bidrar till psykisk ohälsa och hur belysningsverktyg kan användas vid behandling av depressioner.

Studien inleddes med att 1 242 gymnasieelever fick svara på en enkät om ljus, sömn och hälsa. Av dessa var det 18 % som led av starka symptom på depression.

Detta kan jämföras med en annan undersökning från Stressforskningsinstitutet som visade att endast 9 % bland 2-29-åringar uppvisar motsvarande symptom. Studien påvisar också en koppling mellan depression och sämre skolprestation, mindre fysisk aktivitet, stress och sömnproblem. Eleverna fick även ange i vilken utsträckning de kände av säsongsskillnader och november är den månad då flest elever mår sämst, följt av januari.

50 av de elever som medverkat i enkätstudien deltog också i en behandlingsstudie under den mörka årstiden. Under två veckor bar de ljusglasögon 20 minuter på morgonen. Generellt hos deltagarna minskade depressionsbesvären signifikant med 25 %. Stress minskade med 11 %, trötthet med 14 %, sömnproblem med 16 % och grad av kvällspigghet med 5 %.

– Av de 50 i försöksgruppen rapporterade 68 % starka symptom på depression före försöket. Den gruppen minskade till 26 % efter försöket. Det visar att ljusbehandling med ljusglasögon kan vara en effektiv korttidsbehandling mot upplevd depression att delvis reducera rapporterade problem med humör, trötthet, sömn och stress, säger Arne Lowden.

Stress, sömnproblem och sänkt prestationsförmåga är några följder som felaktig belysning kan ge upphov till.

Tidigare forskning visar att man genom att anpassa belysningen kan påverka kroppens hormoner och få människor att må bättre och hålla sig friska.

Liknande studier om ljusets positiva påverkan har t.ex. genomförts inom vården. Vanligtvis dämpar vårdavdelningar ljuset nattetid med trötta medarbetare och koncentrationssvårigheter som följd. Med dynamiskt belysningssystem som varieras för att efterlikna dagsljusets förändringar under skiften blev personalen piggare och sov bättre trots oregelbunden arbetstid.

  • Tyvärr underskattar vi betydelsen av rätt belysning i dag. Andra undersökningar visar även att studieresultaten ökar med ungefär 15% med rätt belysning i skolmiljön. Med modern teknik kan man idag enkelt bestämma vilka egenskaper ljus ska ha i olika situationer för att skapa studiemiljöer som är gynnsamma för människan, både i hemmet och på skolan, säger Mikael Castanius, VD för Belysningsbranschen.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>