Seminarium gav nyttiga tips inför utlysningen Samverkansprojekt för bättre hälsa
Hem EVENT Seminarium gav nyttiga tips inför utlysningen Samverkansprojekt för bättre hälsa 2022

Seminarium gav nyttiga tips inför utlysningen Samverkansprojekt för bättre hälsa 2022

Publicerat av: Redaktionen

Nu är utlysningen Samverkansprojekt för bättre hälsa 2022 öppen och i september höll Medtech4Health och SweLife ett gemensamt utlysningsseminarium.

Här gavs flera goda råd inom både hållbarhet och inkludering för dig som planerar att delta.

Seminariet inleddes av Henrik Mindedal med en överblick över den aktuella utlysningen med information om hur man deltar och tips på var det går att hitta mer information.

Han betonade att detta är en bred utlysning som välkomnar projekt inom läkemedel, diagnostik, medicinteknik och e-hälsa men även livsmedel med medicinska ändamål.

– Lösningarna som skapas ska möta tydliga behov och en efterfrågan hos till exempel patienter eller hälso- och sjukvården. Dessutom ska det finnas ett tydligt fokus på implementering eller användning, säger Henrik Mindedal, utlysningskoordinator, Medtech4Health.

Han gav även en orientering kring de strategiska innovationsprogrammet, i synnerhet Medtech4Health och SweLife.

– Syftet med utlysningen Samverkansprojekt för bättre hälsa är att bidra till att förbättra hälsa och välbefinnande samt effektivisera vården med nya smarta lösningar. Samtidigt ska vi gynna en hållbar tillväxt för branschen och stärka dess internationella konkurrens- och attraktionskraft, säger han.

Hållbarhet ger flera fördelar

Därefter följde Maria Hammar, Chalmers industriteknik, på ämnet hållbarhet som stöd inför projektansökan. Efter en överblick kring bakgrunden till FN:s globala hållbarhetsmål gav hon en inblick i både metoder och vinster med hållbarhetsarbetet.

– Ur ett producentperspektiv kan hållbart arbete vara ett sätt att riskminimera, särskilt i tider av höga energipriser eller materialbrister. Det kan även bidra till en kostnadsbesparing då det innebär ett mer resurseffektivt arbete, säger Maria Hammar, gruppchef inom cirkulär ekonomi, Chalmers industriteknik.

Hon lyfte även flera konkreta projektexempel, bland annat utveckling av drönarteknik för transport av blodanalyser, och produkter för sårvård som utvecklats från fiskskinn. Samt projekt för återvinning av plastmaterial inom sjukvården och en internationell marknadsplats för läkemedel.

Inkluderande arbete mer träffsäkert

Sist ut var Malin Hollmark, Swedish Medtech, som lyfte inkluderande innovation.

Ett område som rymmer en utvecklad metodik för att hjälpa forskare och företag att arbeta mer träffsäkert, relevant och kraftfullt genom att ett normmedvetet och inkluderade arbetssätt.

– För vissa så kan inkludering kännas väldigt nytt när det gäller en utlysningskrav. Men det långsiktiga målet är att utlysningen ska bidra till en jämställd samhällsutveckling, säger Malin Hollmark, Innovation och tillväxt, Swedish Medtech.

Dessutom betonade hon att området kan ge flera fördelar för innovationsprojekt.

Som exempel tog hon ett projekt som startats med syfte att hitta sätt att undvika vibrationsskador vid användning av vissa verktyg. När projektgruppen fick i uppdrag att göra en genusanalys insåg de att de missat en stor målgrupp med projektet: tandläkare.

– Det finns en stor potential att hämta i att arbeta mer inkluderande. Dessutom kommer allt fler utlysningar och finansieringsmöjligheter innehålla krav på ett hållbart och inkluderande arbete.

Malin Hollmark lyfte en nyproducerade handbok för inkluderande innovation, som även om den är framtagen för den medicintekniska sektorn, kan användas som stöd i de flesta branscher. Här finns metoder och verktyg för att nå nya målgrupper, bidra till mer attraktiva arbetsmiljöer och ett effektivare, mer jämlikt arbetsliv.

Seminarium gav nyttiga tips inför utlysningen Samverkansprojekt för bättre hälsaAvslutningvis lyfte hon även Medtech4Healths satsning på ambassadörer i inkluderande innovation. Dessa personer kan ge handfasta tips och råd utifrån olika verksamheters behov.

Utlysningen Samverkansprojekt för bättre hälsa 2022 stänger klockan 14.00, den 16 november 2022.

 

 

 

 

 

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>