Utredning för misstänkt Alzheimers kan nu göras hemifrån
Hem APP Utredning för misstänkt Alzheimers sjukdom kan nu göras hemifrån

Utredning för misstänkt Alzheimers sjukdom kan nu göras hemifrån

Publicerat av: Redaktionen

Från och med oktober 2022 ingår nu Minnesmottagningen.se i den offentliga vården – ett sätt för personer att i lugn och ro få göra en första minnesutredning hemma via en app utan att behöva besöka ett sjukhus.

Därmed kommer betydligt fler patienter med demenssjukdom fångas upp tidigt, något som visat sig avgörande för fortsatt behandling och medicineringens effekter.

Metoden bakom Minnesmottagningen.se är validerad och baserad på forskning vid bland annat Karolinska Institutet och Umeå Universitet.

De första tecknen kommer smygande, oftast för de anhöriga som i många fall står frågande inför vad som händer. Ibland är det den drabbade själv som märker att någonting har förändrats med minnet eller med andra kognitiva funktioner. Att få dessa personer att ta en första kontakt med vården, är ett stort steg. Samtidigt är det viktigt att få till en första utredning tidigt, så att medicinering kan sättas in vid eventuell sjukdom. De framsteg som gjorts inom läkemedelsforskningen visar vikten av tidig utredning och diagnostisering, eftersom det är avgörande för läkemedlens effekt.

Men hur får man bort tröskeln till att söka vård och påbörja den första minnesutredningen vid oro eller misstanke? Det har fram till idag varit en av de största utmaningarna. Minnesmottagningen.se erbjuder en lösning som gynnar både patienter och sjukvården.

”Det är väldigt många som hör av sig till oss för att de är oroliga för en anhörig, eller för egen del. Minnesmottagningen.se kommer vara ett mycket värdefullt stöd för att få en initial bedömning och vägledning, utan att behöva ta sig till sjukhuset.”, säger Liselotte Jansson, Generalsekreterare, Alzheimerfonden.

Ökad tillgänglighet och höjd kvalitet kommer vara avgörande för att möta framtidens ökande behov av utredning. Tidig och konsekvent diagnosticering är en förutsättning för bättre behandling och vård vid kognitiv sjukdom som demens. Minnesmottagningen.se öppnar en möjlighet för fler personer att utredas i tid och erhålla diagnos så att rätt behandling och vård snabbare kan inledas säger Wilhelmina Hoffman, geriatriker, chef på Svenskt Demenscentrum och Silviahemmet.

Tidsaspekten vid misstänkt demenssjukdom är oerhört viktig. Årligen insjuknar 20 000–25 000 individer i Sverige i någon form av demenssjukdom. Upp emot 30–40 % av dessa får aldrig någon diagnos och de som diagnostiseras får ofta diagnosen först i sjukdomens senare stadier. I många av dessa fall uteblir adekvat vård, omsorg och behandling eftersom diagnosen kom för sent. Med Minnesmottagningen.se kommer nu den stor del av dessa att fångas upp.

”Vi vet att många har svårt att närma sig sjukvården för en ordentlig utredning när det finns oro för kognitiva sjukdomar och demenssjukdom. Det behövs idag säkra och effektiva sätt att i tid identifiera de personer som behöver utredas vidare. Men även de personer som inte för stunden behöver utredas är viktiga att kunna identifiera. Ytterst handlar det om att människor behöver och har rätt att få en korrekt utredning och diagnos i tid.” – dr. Johan Sundelöf, Senior Medicinsk Rådgivare, Geras Solutions / Minnesmottagningen.se

Metoden bakom Minnesmottagningen.se är validerad och baserad på forskning vid bland annat Karolinska Institutet och Umeå Universitet. Den forskningsstudie som tidigare publicerades i The Journal of Prevention of Alzheimers Disease, visar på mycket god träffsäkerhet för de digitala testerna i jämförelser med testerna som idag görs med papper och penna. I ett första steg lotsas patienten genom utredningens olika delar av sjuksköterska via videosamtal. Patienten träffar sedan läkaren via videosamtal och får återkoppling kring testresultat, vägledning och råd kring eventuella behov av fortsatta utrednings- och vårdinsatser

” Genom att dra nytta av ny teknik och den senaste forskningen kan vi bidra inom ett område där behoven redan idag är väldigt stora och kommer att växa kraftigt i och med att nya läkemedel blir tillgängliga”, säger Rickard Forsman, VD på Geras Solutions / Minnesmottagningen.se

Minnesmottagningen.se har utvecklats av det svenska start-up bolaget Geras Solutions i nära samarbete med primärvård och specialistvård runtom i landet. Även den traditionella vården digitaliseras nu av Geras Solutions framtagna teknik. I region Värmland jobbar man idag med det digitala verktyget som stöd vid den basala demensutredningen. Det pågår flera piloter runtom i landet inom primärvården och inom den specialiserade vården.

Utredning för misstänkt Alzheimers kan nu göras hemifrån

”Med Geras Solutions har vi möjligheten att drastiskt korta ned tiden för den kognitiva utredningsprocessen och samtidigt få tillgång till ett betydligt bättre beslutsunderlag”, säger Göran Hagman, Neuropsykolog på Karolinska Universitetssjukhuset.

 

 

 

 

 

 

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>