Vaccinationsintyg blir digitala
Hem NYHETERE-HÄLSA Vaccinationsintyg blir digitala

Vaccinationsintyg blir digitala

Publicerat av: Redaktionen

Regeringen har idag gett Myndigheten för digital förvaltning  i uppdrag att projektleda ett arbete med en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för vaccinationsintyg.

Vaccinationsintyg blir digitalaSamtidigt får Folkhälsomyndigheten och E-hälsomyndigheten i uppdrag att samordna det svenska deltagandet kring digitala vaccinationsintyg i Världshälsoorganisationen (WHO) samt på EU-nivå.

– Med ett digitalt vaccinationsintyg blir det snabbt och enkelt att uppvisa genomförd vaccination, säger digitaliseringsminister Anders Ygeman.

– Internationella processer pågår redan kring tekniska lösningar och standarder för vaccinationsintyg. Det finns ett behov av svensk närvaro för att båda säkerställa att svenska ståndpunkter lyfts, men också för att återföra eventuella slutsatser och rekommendationer till berörda svenska aktörer, säger socialminister Lena Hallengren.

Vaccinationsintyg kan komma att krävas av vissa länder vid inresa, eller vid andra sammanhang, exempelvis kultur- och idrottsevenemang.

Den digitala infrastrukturen för vaccinationsintyg ska i möjligaste mån bygga på befintliga informationsresurser, följa internationella riktlinjer och standarder samt säkerställa att kraven på skydd för den personliga integriteten efterlevs. Den ska bland annat möjliggöra en verifiering av intyg genom att individen eller tredje part kopplar upp sig mot infrastrukturen.

Uppdraget ska utföras i samverkan med E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Sverige Kommuner och Regioner (SKR) samt andra relevanta aktörer t.ex. offentliga och privata utfärdare av vaccinationsintyg och lösningsleverantörer. Digg ska kalla samman en expertgrupp som snabbt och effektivt kan stödja projektet. En utgångspunkt för arbetet är att infrastrukturen bör kunna generaliseras och över tid kunna användas för att hantera olika typer av vaccinationsintyg.

Målsättningen är att infrastrukturen för utfärdande av digitala vaccinationsintyg ska vara tillgänglig från och med den 1 juni 2021.

Regeringen ger även Folkhälsomyndigheten i uppdrag att delta i och samordna det svenska deltagandet i Världshälsoorganisationens (WHO) arbete rörande digitala vaccinationsintyg för covid-19. Uppdraget syftar till att säkerställa att de förslag och rekommendationer som WHO fastställer i så hög utsträckning som möjligt ligger i linje med eller går att integrera i såväl den nationella som i den EU-gemensamma struktur som arbetas fram på området. Uppdraget ska rapporteras den 5 mars 2021.

Vidare får E-hälsomyndig­heten i uppdrag att delta i Europeiska kommissionens arbete rörande ett samordnat förhållningssätt till vaccinationsintyg för covid-19. I uppdraget ingår att medverka i lämpliga arbetsgrupper, följa utvecklingen och de diskussioner som förs på europeisk nivå kring intygen samt verka för att svenska intressen och ståndpunkter framförs. Uppdraget ska rapporteras den 5 mars 2021.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>