Bactiguard inleder året med en ökad försäljning  av egen produktportfölj
Hem HÄLSAREPOTAGE Bactiguard inleder året med en ökad försäljning av egen produktportfölj

Bactiguard inleder året med en ökad försäljning av egen produktportfölj

Publicerat av: Redaktionen

Bactiguard inleder året med en ökad försäljning av egen produktportfölj och levererade ca 87 600 enheter, vilket är mer än hälften av årsvolymen för 2015.

Licensintäkterna är lägre till följd av den justerade tilläggsordern från C.R. Bard, men från och med mars månad är orderläget tillbaka på en stabil nivå. Rörelseresultatet är negativt, men större inbetalningar av kundfordringar bidrog till ett positivt kassaflöde.

VD-kommentar

Det är glädjande att rapportera att vi inleder året med ökad försäljning av vår egen portfölj infektionsförebyggande produkter för sjukvården. Den största leveransen gick till Indien som en följd av den order vi mottog under fjärde kvartalet 2015. Vidare har vi även gjort en första delleverans av den order vi mottog från Kina i januari, i direkt anslutning till produktgodkännandet. Resterande del av denna order kommer att levereras under det andra kvartalet 2016. Vidare har en ansenlig volym produkter levererats till den europeiska marknaden under kvartalet, vilket innebär att vi breddar antalet marknader och regioner som regelbundet beställer produkter. Under första kvartalet levererade vi cirka 87 600 enheter, vilket är mer än hälften av årsvolymen 2015. Därmed är vi på god väg mot vår målsättning att minst dubblera volymerna detta år.

Christian Kinch Bactiguard

Christian Kinch VD, Bactiguard

Jämfört med första kvartalet 2015 har vi dock lägre intäkter. Det har sin förklaring i att intäkterna från C.R. Bard varit lägre, vilket är en direkt följd av justeringen av den tilläggsorder vi erhöll 2015. Justeringen innebar att delar av tilläggsordern använts för ordinarie produktion, vilket påverkat efterföljande leveranser negativt. Störst effekt hade justeringen på fjärde kvartalet 2015, men den har även påverkat första kvartalet i år. Från och med mars månad är orderläget tillbaka på en stabil nivå, vilket är positivt.

Utöver att öka försäljningsvolymer och intäkter har vi fokus på att hålla i kostnaderna för att generera ett positivt resultat och kassaflöde. Kostnaderna utvecklas enligt plan, men de lägre intäkterna innebär att vi trots detta visar ett negativt EBITDA-resultat.

Försäljnings- och marknadsmässigt har vi haft ett intensivt kvartal, framförallt med förberedelser inför lanseringen av våra urinvägskatetrar på den kinesiska marknaden. Omfattningen av lanseringen i Kina saknar motsvarighet i Bactiguards historia. Vår distributör Jian An har omkring 1 500 säljare och produktspecialister som ska genomgå utbildning och träning inför bearbetningen av de kinesiska sjukhusen. Även i Indien har marknadsinsatser och försäljningsaktiviteter accelererats. Vi har deltagit i två större kongresser för specialistläkare, etablerat återförsäljare i flera storstadsregioner, påbörjat leveranserna till slutkund och expanderat den kliniska studie som omfattar totalt 1 000 patienter, fördelade på sex olika sjukhus.

I Sverige har arbetet intensifierats genom att vi nu har två heltidsanställda säljare på marknaden. I februari kom beskedet att vi vunnit en upphandling av inkontinensprodukter i Region Halland, som nu inkluderar infektionshämmande produkter i det upphandlade sortimentet. Bactiguards urinvägskatetrar kan därmed beställas under det ramavtal som träder i kraft 1 oktober 2016. Vi ser en trend i en ökad efterfrågan på infektionshämmande produkter även från andra landsting.

Den kliniska evidensen har stärkts på ett nytt område under kvartalet. En laboratoriestudie av forskare på Karolinska Institutet och Bactiguard indikerar att Bactiguards ytskikt, utöver att reducera antalet infektioner, även kan minska risken att drabbas av trombos (blodpropp). Studien som publicerades i Journal of Biomedical Material i januari mottogs positivt av marknaden och banar väg för fördjupade studier av effekten på detta för patienten allvarliga sjukdomstillstånd. I slutet av april inleddes ytterligare en klinisk studie för en ny patientgrupp, tillsammans med Spinaliskliniken i Stockholm. Syftet med studien är att utvärdera Bactiguards infektionshämmande kateter, för att höja livskvaliteten hos ryggmärgsskadade patienter.

Samarbetet med vår nya licenspartner inom ortopediska implantat, Vigilenz Medical Devices, pågår för fullt och processen för produktgodkännande har initierats. Debatten och rapporteringen kring superbakterier och antibiotikaresistens har aktualiserats och får bred exponering i alla medier. Detta i kombination med att vi fokuserat egna resurser och börjat arbeta inom ett nytt terapiområde har öppnat upp för nya potentiella samarbeten och licensaffärer.

Näringspolitiskt har vi fått stor uppmärksamhet under våren och intresset för Bactiguard i ett lokalt och arbetsmarknadspolitiskt perspektiv har varit stort. I mars invigdes vårt huvudkontor i Botkyrka av närings- och innovationsminister Mikael Damberg och kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka, Ebba Östlin. Bactiguards samarbete med Samhall har lyfts fram som en förebild i flera olika sammanhang, och detta är vi mycket stolta över.

I april presenterade den svenska regeringen en ny strategi för att bekämpa antibiotikaresistens, där förebyggande åtgärder är topprioriterade. Regeringar över hela världen har tagit liknande initiativ för att driva frågan, som ska behandlas på ett högnivåmöte i FN:s generalförsamling i höst. Antibiotikaresistens och andra former av antimikrobiell resistens är ett stort och växande hot mot såväl människors som djurs hälsa, ekonomi och handel, där Bactiguards infektionsförebyggande lösningar kan bidra till lösningen på ett globalt problem. Vårt främsta mål är att vinna kriget mot sjukhussjukan.

VD

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>