ADDI Medical i unikt projekt med Stockholm Hud en del av Praktikertjänst och Psoriasisföreningen i Stockholm
Hem NyheterE-hälsa ADDI Medical i unikt projekt med Stockholm Hud en del av Praktikertjänst och Psoriasisföreningen i Stockholm

ADDI Medical i unikt projekt med Stockholm Hud en del av Praktikertjänst och Psoriasisföreningen i Stockholm

Publicerat av: Redaktionen

Knappa resurser och ökat patientflöde är morgondagens verklighet för hälso- och sjukvården, men trots detta kan vården bli ännu bättre.

ADDI Medical i unikt projekt med Stockholm Hud en del av Praktikertjänst och Psoriasisföreningen i Stockholm 1

Psoriasis Home en e-hälsolösning för ökad delaktighet och bättre behandlingsresultat

Lösningen ligger bland annat i att nyttja modern välfärdsteknik för att optimera befintliga resurser och arbetssätt.

I ett unikt projekt med ADDI Medical, Stockholm Hud en del av Praktikertjänst, Psoriasisföreningen i Stockholm och med stöd av läkemedelsbolaget AbbVie ska psoriasisvården dra nytta av de tekniska möjligheter som finns.

Det övergripande syftet med projektet är att underlätta uppföljningen av symtom och behandlingseffekter för att därigenom nå uppsatta behandlingsmål.

Patienter med psoriasis får idag vård enligt Nationella riktlinjer för psoriasis från Socialstyrelsen. Utifrån dessa behandlingsrekommendationer arbetar idag ett antal hudkliniker i Sverige med en metod för strukturerat omhändertagande av patienter.

Strukturen i metoden baseras till stor del på olika analoga skattningsformulär som fylls i av patienten vid besök på hudkliniken. Dessa formulär baseras på Socialstyrelsen Nationella Riktlinjer och de senaste behandlingsrekommendationerna från Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi (SSDV). Skattningsformulären ger en poäng som bl.a. avgör hur psoriasisbehandlingen ska fortlöpa. Med hjälp av ADDI Medicals digitala plattform, HOPE Solution, kommer nu metoden att digitaliseras. Fördelarna med Psoriasis Home, som lösningen heter, blir många både för patienterna och sjukvården.

– Att digitalisera delar av psoriasisvården innebär stora fördelar för både patienter och sjukvården. Det ger möjligheter för patienterna att kontinuerligt följa upp symtom och behandlingseffekter – något som ger ökad delaktighet och följsamhet, färre sjukhusbesök och bättre livskvalitet. I andra änden frigörs resurser för sjukvården som kan riktas mot de svårast sjuka och de med mest behov, säger Nina Sellberg, VD på ADDI Medical.

ADDI Medicals e-hälsolösning HOPE Solution fungerar som en brygga mellan sjukvården och patientens egengenerade data.

Genom ADDI Medicals teknik kommer patienterna i hemmamiljö att kunna besvara de skattningsformulär som ligger till grund för behandlingsregimen men även få påminnelser om när det t ex är dags att ta sin medicin eller ta labprover.

– Alla aktiviteter och behandlingar som patienten ska göra beslutas och initieras av oss inom vården. Fungerar behandlingen blir det färre läkarbesök. Vi kan då effektivisera vården till andra behövande, säger Christina Nohlgård, verksamhetsansvarig på Stockholm Hud.

– Med Psoriasis Home kan vi ge omsorg och vård till fler patienter samtidigt. Målet är att patienten ska få en ökad delaktighet med ett bättre behandlingsresultat, minskat fysiskt och psykiskt lidande, ökad livskvalitet och minskad risk för samsjuklighet. Detta samtidigt som arbetet underlättas för oss då resurserna läggs på de patientgrupper som behöver mest stöd, förklarar Annelie Edrén, verksamhetschef på Psoriasisföreningen i Stockholm

Den tekniska lösningen HOPE Solution som ligger till grund för Psoriasis Home består av olika delar. Via HOPE -Practitioner kommunicerar sjukvården och patienterna, här skapas också patientens så kallade aktivitetsplan och uppföljningen av patienten. I patient appen, HOPE App, kommer patienten att kunna se sin aktivitetsplan, få påminnelser om vilka aktiviteter som ska utföras och även se sina resultat. Om patienten missar en aktivitet ser vården detta och kan automatiskt skicka ut en påminnelse eller chatmeddelande till patientens mobiltelefon.

– Det handlar om att låta patienten gå från en kalenderstyrd vård till en aktivitets- och prioritetsdriven vård där digifysiska möten kommer att bli en viktig del i den framtida vården. Psoriasis Home blir en del av ett paradigmskifte som kommer att ge ett effektivare resursutnyttjande både i form av effektivare arbetsprocesser och frigörelse av tid till de som har störst behov. Fler får vård, och rätt patient får rätt vård i rätt tid, säger Nina Sellberg.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>