Ännu ett starkt år för svensk läkemedelsexport
Hem NYHETER Ännu ett starkt år för svensk läkemedelsbranschen

Ännu ett starkt år för svensk läkemedelsbranschen

Publicerat av: Redaktionen

Går det att förena tillväxt och grön omställning?

Läkemedelsbranschen är beviset.

Under 2021 befäste läkemedelsbranschen sin position som en av Sveriges största och viktigaste varuexportörer och bidrar därmed till landets välstånd. På 10 år har läkemedelsbranschen ökat sin export från svenska produktionsanläggningar med 60 procent. Bakom framgångarna står stora investeringar för ökad produktion, samtidigt som branschen tagit stora kliv framåt i den gröna omställningen.

Dagens statistik från SCB visar att läkemedel idag är den näst största exportvaran från Sverige till ett värde av 100 miljarder kronor, med ett positivt handelsnetto på 47 miljarder kronor.

Hög kompetens och avancerad teknisk förmåga bidrar till att internationella läkemedelsföretag har valt att investera i Sverige när de haft behov av att öka sin läkemedelsproduktion.

Ännu ett starkt år för svensk läkemedelsexport

Peter Leander, kommunikationschef på läkemedelsföretagens branschorganisation, Lif

– Att Sverige och svensk läkemedelsproduktion har kommit långt i sitt miljöarbete kan vara ytterligare en faktor som gör att man väljer att förlägga produktionen i Sverige, givet den internationella gröna omställning som nu pågår, säger Peter Leander, kommunikationschef på läkemedelsföretagens branschorganisation, Lif

– Årets starka exportsiffror från läkemedelsbranschen kan förklaras av stor global efterfrågan, vilket inneburit fler anställda och stora investeringar i svensk produktion, säger Peter Leander.

Astrazeneca är det läkemedelsföretag som i särklass står för stört exportvärde 2021. Inte så konstigt då produktionsanläggningen i Södertälje producerar 14 miljarder tabletter per år, vilka exporteras till 100 länder. Astrazeneca har som mål att eliminera koldioxidutsläpp från den egna verksamheten till 2025, och har under förra året gjort miljöinvesteringar på närmare 100 miljoner kronor som ett led mot att nå målet.

Under året har Pfizer ökat sin personalstyrka med 10 procent och investerat närmare 100 miljoner kronor i sin produktionsanläggning i Strängnäs. Samtidigt har de gjort miljöinvesteringar och vunnit Klimatpris. Johnson & Johnsons produktionsanläggning i Helsingborg är sedan några år tillbaka koldioxidneutral, och har under 2021 fortsatt investera i direkta miljösatsningar. Samtidigt ökade antalet anställda med 6 procent och produktionen med 2 procent under förra året vilket innebär 3,7 miljarder producerade enheter.

Cytiva i Uppsala och Octapharma på Kungsholmen i Stockholm har även de ökat sina investeringar i svensk produktion. Långsiktiga satsningar som innebär både fler anställda och högre exportvolymer.

Förutom näringslivets satsningar på svensk läkemedelsproduktion har Regeringen engagerat sig i uppbyggnaden av en innovationshubb som gör det möjligt att utveckla både nya vaccin och avancerade läkemedel i Sverige. Genom att samarbeta med NorthX Biologics i Matfors får Sverige tillgång till ytterligare en storskalig produktionsanläggning. När Regeringens satsning presenterades lyfte dåvarande näringsminister Ibrahim Baylan Life Science-sektorns under stora betydelse för svensk ekonomi, befolkningens hälsa och för landets beredskap, inte minst under pandemin.

– Sverige har ett uttalat mål om att bli en världsledande Life Science-nation, och genom strategiska satsningar på produktionsanläggningar som kan skala upp produktion för avancerade läkemedel och vacciner som baseras på mRNA- och DNA-teknik tar vi som land viktiga steg mot att den strategin förverkligas, säger Peter Leander. Att Sverige har ett Life Science-kontor som tar fram och följer upp en nationell strategi är helt avgörande för branschens fortsatta utveckling.

– Blickar vi framåt ser jag stora möjligheter för ökad läkemedelsexport. Vi ser engagemang och investeringar från både näringslivet och Regeringen, vilket är glädjande. Genom satsningen på en testbädd för produktion av biologiska läkemedel har även Sverige chansen att öka kommersialiseringen av sina innovationer, vilket ytterligare kan främja exporten. I kombination med branschens gröna omställning befinner vi oss också i ett gott läge för framtida tillväxt, avslutar Peter Leander.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>