Banbrytande förbättringar inom barnsjukvård med hjälp av nya HOPE Care Cystisk fibros
Hem NYHETERE-HÄLSA Banbrytande förbättringar inom barnsjukvård med hjälp av nya HOPE Care Cystisk fibros

Banbrytande förbättringar inom barnsjukvård med hjälp av nya HOPE Care Cystisk fibros

Publicerat av: Redaktionen

Vid Barn Medicin på Drottning Silvias barnsjukhus har man upplevt ett år av betydande framsteg och innovationer inom verksamheten, särskilt inom Vinnova-projektet ”Vägen framåt”.

Projektet, lett av överläkare Marcus Svedberg, tillsammans med projektledare Viktoria Mellqvist, medicinsk sekreterare och Frida Olofsson, sjuksköterska, har resulterat i framstående förbättringar i vårdens effektivitet och tillgänglighet.

Cystisk fibros är en komplex sjukdom som kräver ett holistiskt synsätt på vård, behandling och uppföljning.

Personer som lever med Cystisk fibros, CF, har ett stort behov av specialistsjukvård till stöd för den avancerade egenvården, vilket innebär en omfattande och tidskrävande behandling för att hantera symtom och förbättra livskvaliteten. Samarbetet mellan olika specialister, CF-center med flera är avgörande för att ge holistisk vård samtidigt som kommunikationen och informationsdelningen mellan vårdpersonal är avgörande för att kunna erbjuda en god vård.

Omfattande Omstrukturering och Digital Innovation Ett exempel på framgångsrikt arbete är den genomgripande omstruktureringen av CF-mottagningen, där Göteborgs CF-team för barn nu använder den nya digitala lösningen, HOPE Care CF som underlättar bokningar, förbättrar vårdprocessen och effektiviserar kommunikationen med patienter och vårdnadshavare. Patienterna får en smidigare vård på deras egna villkor. HOPE Care möjliggör en förbättrad planering, stora tidsbesparingar, smidigare vård utifrån patientens egna förutsättningar samt en digitaliserad patientkommunikation.

Tidsbesparingar, Patientsäkerhet, Kvalitetsförbättring och Effektivisering av arbetsflöden. Verksamheten får hjälp med att prioritera resurser genom ett digitalt beslutsstöd för prioriteringar på individnivå, som hjälper vårdpersonalen att se vilka patienter de behöver lägga extra fokus på. Dessutom så minskar man risken för felbedömningar, förbättrar informationsflödet mellan vården och patienterna. Överläkare Marcus Svedberg och hans team hoppas att deras erfarenheter kan gynna andra mottagningar och planerar att expandera fokus till allergi- och lungmottagningar under 2024. Det skulle innebära ytterligare kvalitetsförbättring genom att data enklare kan delas mellan olika vårdnivåer och sjukhus.

Banbrytande förbättringar inom barnsjukvård med hjälp av nya HOPE Care Cystisk fibros

Teamet har även gjort framsteg inom Digi-Fysisk vård, fått nationell och internationell uppmärksamhet i att objektivt utvärdera barns fysiska aktivitet, samt observerat ojämlik vård mellan vårdnadshavare. Dessutom har sjukhusets arbete med beslutsstöd i nationella register genererat stor uppmärksamhet och kommer att presenteras internationellt.

https://sahlgrenskaliv.se/omstallning-i-rasande-fart-pa-medicin-barn/

”Med hjälp av den digitala lösningen HOPE Care Cystisk fibros automatiseras den komplexa bokningsplaneringen för fysiska besök. Verktyget stödjer även uppföljning av resultat från genomförda mätningar, hantering av samtycke för studier och datahantering. På detta sätt kan vi säkerställa att schemalagda bokningar optimeras och att all data används på ett sätt som överensstämmer med gällande lagstiftning på ett säkert, ansvarsfullt och omtänksamt sätt. HOPE Care CF har transformerat vår verksamhet genom en omfattande digitalisering som skapat effektiviseringar och möjliggjort en mer förutseende och individanpassad vård.” säger Marcus Svedberg, Överläkare, vid Göteborgs pediatriska CF-center.

”Vi är oerhört tacksamma över att än en gång få möjligheten att utveckla en tjänst tillsammans med kunnig vårdpersonal. Denna tjänst bidrar inte bara till en mer effektiv vård för individer och vårdnadshavare, utan skapar även en större trygghet för både patienter och vårdnadshavare.” säger Nina Sellberg, VD ADDI Medical.

Lösningen HOPE Care Cystisk fibros syftar till att underlätta behandling, planering och kommunikation med barn och ungdomar med diagnosen CF. Med tjänsten erbjuds patienten en individuellt anpassad och schemalagd vårdplan för sin behandling och uppföljning på distans, som ger patienten en tydlig överblick. Utifrån patientens följsamhet till vårdprocessen triggas ett system som stegvis hjälper till att motivera och följa vårdprocessen, dessutom hanteras även kallelser, chatt och videomöten. Nu finns ett pågående arbete med integration till kvalitetsregister och flera devices såsom aktivitetsmätare, våg och spirometer.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>