Bättre läkemedelsrutiner vid utskrivning fokus för ny studie på Akademiska
Hem Nyheter Bättre läkemedelsrutiner vid utskrivning fokus för ny studie på Akademiska

Bättre läkemedelsrutiner vid utskrivning fokus för ny studie på Akademiska

Publicerat av: Redaktionen

Brist på uppföljning av läkemedelsbehandling efter utskrivning från sjukhus är en vanlig orsak till onödiga vårdskador.

Bättre läkemedelsrutiner vid utskrivning fokus för ny studie på Akademiska 2

Bättre uppföljning av läkemedelsbehandling vid utskrivning från sjukhus till öppenvård. Det är målet med en studie, ledd från Akademiska sjukhuset, som inleds inom kort.

Inom kort inleds en regionövergripande studie, ledd från Akademiska sjukhuset, som syftar till att utveckla rutiner och arbetssätt för att förhindra detta. Kampradstiftelsen finansierar det treåriga projektet med fyra miljoner kronor.

– Vår förhoppning är att förbättrade rutiner för kommunikation och uppföljning av läkemedel i samband med utskrivning ska minska felmedicinering, akutbesök och återinläggningar. Det leder både till förbättrade behandlingsresultat, minskad belastning på akutsjukvården och ökad patientsäkerhet, säger projektledare Ulrika Gillespie, biträdande apotekare och farmacie doktor, avdelningen för läkemedel och farmaci, Akademiska sjukhuset

– Det som är särskilt bekymmersamt är att remisser till primärvården idag ofta saknar information om planerad uppföljning av läkemedelsbehandling; att husläkare så att säga inte får rätt information och signaler. Likaså bristande patientdelaktighet och oro bland äldre som tar många olika mediciner, fortsätter hon.

Äldre över 80 år utgör fem procent av befolkningen, samtidigt som patientgruppen står för en femtedel av den totala läkemedelsanvändningen. Problem med biverkningar och att läkemedel inte passar ihop är mycket vanliga i de åldrarna, vilket delvis hänger samman med sviktande organfunktioner. Studier visar att upp till 30 procent av alla sjukhusinläggningar kan relateras till biverkningar, problem med läkemedelshantering och dålig följsamhet.

Fokus för den nya studien blir läkemedelsinformation i övergången från sluten- till öppenvården.

– Målet är att optimera utskrivningsprocessen, med fokus på läkemedelsremisser, och att stärka patientens (eller anhörigas) delaktighet, förklarar Ulrika Gillespie.

Steg ett blir att kartlägga hur överföringen av läkemedelsinformation från sluten- till öppenvård och till patient ser ut på tre sjukhus i sjukvårdsregionen: Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping och Västmanlands sjukhus i Västerås. Därefter ska man införa och utvärdera en förbättrad modell för utskrivningsprocessen, inklusive ökad patientdelaktighet, med fokus på individuella personers behov av information och stöd i läkemedelsanvändningen efter utskrivning från sjukhus.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>