C.A.G växer med nytt bolag inom hälso- och sjukvårdssektorn

C.A.G-koncernen som 2016 förvärvade eHälsobolaget Mawell Consulting växer nu med ytterligare ett företag, med fokus på digitalisering inom hälso- och sjukvårdssektorn.

C.A.G Next, som startade sin verksamhet i november, kommer att hjälpa kunder inom primärt hälso- och sjukvården att arbeta effektivare med digitalisering utifrån ett multidisciplinärt arbetssätt, med moderna metoder och tekniker.

Många bolag och organisationer, såväl etablerade som nystartade, saknar idag tid och resurser att följa med i den snabba utvecklingen som sker inom digitalisering med nya metoder, arbetssätt och tekniker. Med stort fokus på forskning och innovation kommer C.A.G Next att erbjuda rådgivning och expertkunskaper om nya metoder och tekniker som är avgörande för kundernas utveckling.

C.A.G Next kommer att vända sig till såväl myndigheter och organisationer som privata och offentliga verksamheter inom hälso- och sjukvårdsområdet. Även nystarts- och tillväxtbolag kommer att utgöra en viktig kundgrupp. Här kan C.A.G Next hjälpa till med att accelerera affären i ett tidigt och ofta kritiskt skede samt eliminera risker både för bolaget och dess investerare.

”Med utgångspunkt i vår djupa kompetens i digitalisering inom hälso- och sjukvårdsområdet kan vi erbjuda en stark helhet inom arbetssätt, teknik, säkerhet, juridik och affärsutveckling. Vår styrka ligger i att för varje projekt kunna handplocka kvalificerade expertteam med specialister från olika kompetensområden”, säger Fredrik Ström, vice vd på C.A.G Next. ”Ett arbetssätt som vi vet ger hög kvalitet samt effektiva och säkra lösningar för våra kunder.”

Målsättningen är att bli ledande specialister på rådgivning och stöd inom nya metoder och tekniker, med fokus på digitalisering inom hälso- och sjukvård.

Bolaget kommer att ledas av Anders Anderberg, vd och Fredrik Ström, vice vd, som båda tidigare har varit verksamma inom C.A.G Mawell och har lång erfarenhet av att arbeta med nya metoder, teknologier och affärsutveckling inom hälso- och sjukvård.