E-hälsa – ett verktyg att utveckla vården vid psykisk ohälsa
Hem NYHETERIT-LÖSNING E-hälsa – ett verktyg att utveckla vården vid psykisk ohälsa

E-hälsa – ett verktyg att utveckla vården vid psykisk ohälsa

Publicerat av: Redaktionen

Internetbehandling för barn och ungdomar med sömnproblem och för vuxna med social fobi eller depression.

IT-hälsaDet är några exempel på e-hälsosatsningar inom psykiatrin vid Akademiska sjukhuset där man i en pilot börjat använda den nationella internetplattformen Stöd och behandling för att utveckla vården. Ämnet lyfts idag under Psykiatriveckan som pågår 7-10 november.

– E-hälsa har potential att förbättra kvalitet, tillgänglighet, resurseffektivitet, arbetsmiljö och öka patienters delaktighet i vården. Men det är verksamheterna själva som måste hitta fram till hur internet kan hjälpa dem att utveckla vården för just deras specifika patientgrupper, det är ingen färdig lösning, säger Kristina Morén, psykolog och verksamhetsutvecklare inom psykiatrin på Akademiska sjukhuset.

Utveckling av e-hälsa är ett exempel på digitalisering av sjukvården där Landstinget i Uppsala län ligger långt framme. Landstinget var först i Sverige med att införa nätjournaler 2012 och har som mål att vara ledande i landet inom e-hälsa.

Sedan 2015 finns en nationell internetplattform kallad Stöd och behandling. Den är utformad för att kunna användas brett och utvecklas ständigt för att kunna möta ytterligare önskemål från olika verksamheter. Den stora fördelen med plattformen är att förvaltning och utveckling sker nationellt så att man på landstingsnivå slipper allt jobb med att skapa den tekniska förutsättningen för att kunna erbjuda stöd och behandling på nätet. Ytterligare en fördel är att landstingen och framöver även kommunerna har samma plattform vilket möjliggör för mer samarbeten kring innehåll och att samverkan kan ske på nätet.

I Uppsala används plattformen inom ramen för en pilot, främst inom psykiatrin, men införandet kommer att breddas framöver inom landstinget. Redan nu erbjuds sömnbehandling via internet inom Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och behandling för depression och social fobi inom vuxenpsykiatrin.

En fördel med internetbehandlingar är att de är tillgängliga dygnet runt så att den enskilde brukaren/patienten själv välja tider som passar. För personer som har långt att resa, eller av andra skäl har svårt att ta sig till en mottagning, kan även telemedicinska lösningar som videosamtal vara en lösning eller ett komplement.

– Inom vuxenpsykiatrin testar man att kombinera internetbehandling med perioder av parallell gruppbehandling för att intensifiera behandlingen med förhoppning om att nå bättre effekt.

Detta är ett exempel på att internetinsatser inte behöver ersätta traditionella vårdinslag helt utan kan fungera som ett komplement. Internet är ett verktyg att använda kreativt för att skapa god vård och en bra verksamhet, inte något som kommer i en given form, fortsätter Kristina Morén.

Med den nya plattformen menar hon att vägen från goda idéer inom e-hälsoområdet till patient- och verksamhetsnytta blir betydligt kortare.

– Förhoppningen är att tillväxttakten inom e-hälsoområdet tilltar ordentligt i och med detta. Nu är det upp till patienter/brukare, personal och chefer inom vården att jobba fram vad plattformen ska användas till inom just deras område, avrundar hon.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>