eHälsoplattformen Previct nu i drift i Norge

I samarbete med vår norska samarbetspartner MDC e-care AS har eHälsoplattformen Previct för förstärkt och prediktiv beroendevård tagits i drift i fem norska kommuner.

eHälsoplattformen Previct nu i drift i Norge 1De fem utvalda kommunerna kommer driva pilotprojekt under ca tre månader vilket innebär att de första norska patienterna sedan 1 november har börjat nyttja Previct tillsammans med sina beroendeterapeuter inom den kommunala öppenvården.

Norge blir därmed Kontigo Care’s andra internationella marknad. Redan i slutet av 2018 startade ett pilotprojekt i Finland med den finska partnern A-klinikka OY.

”Vi är mycket glada för denna milstolpe i vår internationalisering. Efter pilotprojektet är vårt mål självfallet att med hjälp av Previct långsiktigt bidra till att förstärka även den norska beroendevården. Planen är att etablera distributörsamarbeten med våra partners i Norge och Finland under första halvåret 2020” säger Ulf Kindefält, VD för Kontigo Care.

Projekten bidrar redan till bolagets intäkter 2019. Den sammanlagda marknadspotentialen i Norge och Finland är likvärdig med den svenska marknaden varför Bolaget på sikt ser fram mot en tydlig förstärkning av Bolagets intäkter under de kommande åren.