Enklare vårdval i Sörmland med Open Liston

Sörmlands landsting har beslutat att byta ut sitt gamla listningssystem mot Open Liston framtaget av C.A.G. Mawell.

Open Liston är ett webbaserat IT-system som hanterar all den information och de processer som förekommer i samband med vårdval. Med systemet blir det enklare att administrera allt ifrån planering till fakturering och ersättning samtidigt som man förbättrar möjligheten för medborgaren att göra ett aktivt vårdval via webben.IT-Hälsa.se

”OpenListon är det system som passar våra behov bäst, t ex när det gäller säker inloggning, listning via Mina Vårdkontakter och SÄBO-koppling till ansvarig vårdcentral” säger Kent Bobits på Hälsovalsenheten, Landstinget Sörmland.

Ur ett användarperspektiv har Open Liston dessutom den fördelen att tidigare funktionalitet inte försvinner. Listningsuppgifter kommer alltså även fortsättningsvis att överföras till SCB, journalsystemen NCS-Cross och Prator samt utgöra ett underlag för kapiteringsersättning. Till detta kommer sedan ett antal nya funktioner som garanterar att systemet lever upp till dagens nya krav på säkerhet och användbarhet. Efter bytet kommer det exempelvis gå att logga in med eTjänstekort eller hämta uppgifter om inskrivna personer på SÄBO kopplade till ansvarig vårdcentral. Systemet är även anpassat för anslutning till den nationella tjänsten 1177 där invånarna kan lista sig via nätet.

”Här finns stora möjligheter till anpassning av funktionalitet, vilket är viktigt i och med att det händer så mycket på nationell nivå”, säger Kent.

Post Comment