EVRY stärker sitt fokus på e-hälsa över hela Norden

EVRY förvärvar Exonor, en ledande leverantör av strategiska konsult- och supporttjänster för implementering av kliniska IT-system.

Björn Ivroth, EVRYs koncernchef

Vårdsektorn i de nordiska länderna genomgår just nu en genomgripande digitaliseringsprocess. Med uppköpet av Exonor stärker EVRY sitt erbjudande inom e-hälsa.

Under de kommande åren planeras omfattande investeringar i grundläggande IT-infrastruktur och nya standardsystem inom vården. För att patienter ska kunna erbjudas bättre vård krävs det mer effektiva arbetsprocesser och internutbildningsprogram, samt att bättre samordning inom och mellan vårdens olika instanser stärks.

Med sin expertis inom IT och affärsstrategi och långa erfarenhet av att implementera och utveckla centrala IT-system hjälper Exonor sina kunder att modernisera och dra nytta av digitaliseringens fulla potential.

– EVRY har idag ett kompetent och dedikerat team som levererar lösningar till hälso- och sjukvårdssektorn i Norden. Med förvärvet av Exonor kommer vi att stärka vår branschspecifika expertis inom healthcare. Detta betyder att vi i ännu högre utsträckning kommer kunna driva digitalisering av sjukvårdssektorn, säger Björn Ivroth, EVRYs koncernchef.

– EVRY har positionerat sig rätt för att ta del av den ökande efterfrågan på IT-relaterade konsulttjänster. Att vi nu går samman med EVRY betyder att vi blir en del av ett företag som arbetar för att patienter och vårdpersonal ska få bästa tänkbara tekniska förutsättningar, säger Helge H. Monstad från Exonor.

Exonor har kontor i Oslo, Uppsala, Helsingfors och Köpenhamn. Företaget har 17 medarbetare med omfattande kompetens inom IT såväl som klinisk expertis. Exonor upplever en ökad efterfrågan och planerar att fördubbla antalet medarbetare under de kommande tolv månaderna.

Affären där EVRY förvärvar 100 procent av aktiekapitalet i Exonor Group AS gick igenom den första juli 2018.