Färre fallolyckor på vårdavdelningar med hjälp av AI
Hem AI Färre fallolyckor på vårdavdelningar med hjälp av AI

Färre fallolyckor på vårdavdelningar med hjälp av AI

Publicerat av: Redaktionen

Kan AI-teknik minska antalet fallolyckor i vården?

Ja, det visar ett innovationsprojekt där Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Södra Älvsborgs sjukhus tillsammans testat tekniken.

Fallolyckor är ett växande hälsoproblem där samhället påverkas av längre vårdtider och stora kostnader. Det är främst de sköra och äldre som drabbas av skador som påverkar dödlighet och sjuklighet och försämrar livskvaliteten. Därför startades år 2022 ett projekt för att se om AI-teknik kan bidra till att minska antalet allvarliga fallskador i vården. Inför projektstarten fick Södra Älvsborgs sjukhus och Sahlgrenska Universitetssjukhuset närmare 1,5 miljoner kronor från Innovationsfonden. Nu har resultatet redovisats. Antalet skador vid fall har minskat betydligt under testperioden, i båda förvaltningarna.

AI-tekniken går ut på att en 3D-radarsensor med AI-mjukvara läser av patientens rörelser med hjälp av sensorer i ett upp till 30 kvadratmeter stort rum. Sensorerna detekterar kroppsrörelser och med hjälp av AI bearbetas data som gör att kritiska händelser kan upptäckas i realtid. Om en patient vänder sig i sängen eller sätter sig upp skickar sensorn en varningssignal till en app i en mobiltelefon.

AI-tekniken installerades på en vårdavdelning med 21 vårdrum på Strokeavdelningen på Södra Älvsborgs sjukhus och på en vårdavdelning med lika många vårdrum på medicinavdelning 19/32 på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Under provuppställningen, som varade i åtta veckor, fick medarbetarna utbildning och testade både funktioner i systemet och nytt arbetssätt kring fallprevention på avdelningen. Statistik grundat på antal vårdtillfällen samt antal fallhändelser under provuppställningen jämfördes med samma åttaveckorsperiod under 2019 till 2022. Resultatet var mycket positivt: andelen fall minskade med cirka 67 procent.

– Ju fler fall som inträffar på en avdelning desto större risk att patienten faktiskt skadas. Utöver en minskad risk för fallskada och lidande för patienten, ger ett minskat antal fall ett minskat behov av vårddygn och röntgenundersökningar, säger Pauline Ahl, projektägare på Södra Älvsborgs sjukhus.

Sensorövervakning sparar tid för medarbetarna i vården, men framför allt minskar det lidande som en skada innebär för patienten.

Färre fallolyckor på vårdavdelningar med hjälp av AI

Med hjälp av en 3D-radarsensor med AI-mjukvara minskade andelen fall med cirka 67 procent.

– I de fall där patienten har hög fallrisk behövs hjälpmedel och personal i form av extravak dygnet runt, till en kostnad närmare 5000 kronor per dygn, plus övertidsersättning och ob-tillägg. Den här utrustningen kan utvecklas och användas i andra sammanhang när det handlar om patientsäkerhet, vilket förstås gynnar både patienten och vården, säger Terese Dalåsen, projektägare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och områdeschef för intern service på förvaltningen Fastighet, stöd och service på Östra sjukhuset.

 

 

 

 

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>