Hälsocoach online fortsätter och blir en del av Västra Götalandsregionens omställningsarbete
Hem LIVSSTIL Hälsocoach online fortsätter och blir en del av Västra Götalandsregionens omställningsarbete

Hälsocoach online fortsätter och blir en del av Västra Götalandsregionens omställningsarbete

Publicerat av: Redaktionen

Sedan augusti förra året har Hälsocoach online, med sina tre hälsocoacher, coachat motiverade klienter till att förbättra sina levnadsvanor.

Hälsocoach online fortsätter och blir en del av Västra Götalandsregionens omställningsarbete 2From 1 april fortsätter SÄS och Närhälsan att utveckla Hälsocoach online via Västra Götalandsregionens omställningsprojekt ”Digitala vårdformer och tjänster”. Målet är att ännu fler klienter kan få stöd via den digitala coachningstjänsten.

–  Att projektet lever vidare inom regionen är ett tydligt budskap att man vill satsa på folks levnadsvanor och om möjligt förebygga sjukdom, säger Maritha Bäck från styrgruppen för Hälsocoach online och primärvårdschef i Närhälsan.

De flesta ändrar sin livsstil med hjälp av hälsocoach

Sedan starten i augusti 2017 och fram till februari har Hälsocoach online haft totalt 101 klienter och 288 coachningssamtal har genomförts. 25 klienter har avslutat sin coachningsperiod, varav 13 klienter har coachats helt eller delvis via videomöten. Resterande har coachats via fysiska möten. Av de klienter som avslutats är 84 % kvinnor och majoriteten av dem är mellan 30-60 år. 60 % har coachats för fysisk aktivitet och 40 % avseende kost.

Vad som hittills kan avläsas som resultat i den första utvärderingen är att nästintill samtliga klienter har uppfyllt sina mål avseende livsstilsförändring i hög utsträckning och upplever sin hälsa bättre vid avslutad coachningsperiod.

Dessutom är motivationsgraden för att ändra sin livsstil genomgående hög, såväl vid coachningens start som avslut. På en tio-gradig skala ligger de flesta på mellan 7-10.

En systematisk genomgång av hälsoekonomiska effekter kommer att göras under våren, när verksamheten pågått ett helt år, för att få en tydligare bild över nyttan med Hälsocoach online.

–  Det är angeläget att hälso- och sjukvården arbetar samordnat och tillsammans för att utveckla moderna digitala verktyg som också efterfrågas, menar Anna Cavrak, hälsokoordinator på SÄS. Vi vill förstås att individen ska få personligt anpassat stöd att förbättra sin hälsa och förebygga sjukdom.

Röster från coachade klienter

Klienterna har fått kommentera tjänsten och vilken effekt den har haft. Här är några exempel på vad de har kommenterat i utvärderingen.

Vad var det som gjorde att du lyckades?
”Egentligen var det mitt eget beslut. Bara beslutet att träffa coachen gjorde att jag kom igång med både träning och sundare mathållning.”

”Nya idéer från hälsocoachen. Hon gav mig förslag på saker som jag kunde prova. I samtalet fick jag också nya tankar. Roligt också med positivt och stöttande återkoppling. Det gjorde ingenting när jag misslyckades, det var bara att försöka igen.”

Vad tycker du om videomöte som mötesform?
”Tycker det funkade jättebra! Det sparar mycket tid. Det är enkelt jämfört med att åka till vårdcentralen. Skulle gärna ha alla mina vårdkontakter på det sättet.”

Hade du sökt stöd någon annanstans om inte Hälsocoach online hade funnits?
”Det här var perfekt för min del när jag sitter mycket framför datorn och inomhus och skäms över att gå till ett gym.”

Hur kan Hälsocoach online bli bättre?
”Arbeta bredare med alla för varje patient hälsopåverkande aspekter som kost, motion, rökning, stress, stresshantering, rörelseövningar, yoga etc.”

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>