HCL lanserar en COVID-19-riskbedömningsapp för att hjälpa företag att tryggt återföra personalen till sina arbetsplatser

Det globala teknologiföretaget HCL Technologies (HCL) lanserade idag en riskbedömningsapp för Covid-19, som ska hjälpa företag att på ett tryggt och säkert sätt återföra människor till deras arbeten.

HCL lanserar en COVID-19-riskbedömningsapp för att hjälpa företag att tryggt återföra personalen till sina arbetsplatser 1Eftersom statusen för nedstängning varierar i städer och länder har appen utformats för att hjälpa verksamheter att utveckla strategier för att låta personalen återvända till sina kontorslokaler, genom att bedöma varje medarbetares sårbarhet för infektioner och vilken risk de utgör för andra.

COVID-19-riskbedömningsappen utformades av HCL som en del av SAPs Partner Ecosystem Social Collaboration-initiativ, som lanserades för att utveckla teknologilösningar för att hantera de utmaningar som arbetstagare möter i dessa exempellösa tider. Byggd på SAPs molnplattform (SCP) använder webb-/mobilappen information från de anställda och kartlägger detta mot de senaste vetenskapliga och statliga råden för att skapa en personlig riskprofil och vägledning för varje enskild medarbetare. Appen tillhandahåller dynamiska uppdateringar av dessa profiler och varnar användare när anvisningar och råd ändras.

De framtagna riskbedömningarna kan sedan användas som information för att underlätta planeringen av arbetsstyrkan och för att minska affärsriskerna under företagets återhämtning, samtidigt som man undviker att använda några underliggande GDPR-känsliga data. För de anställda erbjuder appen en trygghetskälla och stödjer deras välbefinnande baserat på den senaste medicinska rådgivningen.

Appen är flexibel och HCM (Human Capital Management)-systemagnostisk, vilket innebär att den kan anpassas till vilken geografi eller bransch som helst.

COVID-19-riskbedömningsappen är relevant globalt och kommer att vara nedladdningsbar från SAPs app-center.