Idag sänder Capgemini och IBM LIVE från Almedalen – E-hälsa och personligt hälsokonto

Idag kl. 14.30 – 15.30 – E-hälsa och personligt hälsokonto – IT som verktyg för ett friskare Sverige.

Människor lever längre. Det medför att allt större krav ställs på samhället att skapa förutsättningar för en bättre folkhälsa och en bättre sjuk- och åldringsvård. Kan vi skapa en ökad egenmakt och individnytta med moderna IT-verktyg? Är det möjligt att skapa ett friskare Sverige med hjälp av IT?

 

Deltagare:

Thomas Lithner, avdelningschef, eHälsomyndigheten

Daniel Forslund, landstingsråd med ansvar för digitalisering, SLL

Sofie Zetterström, vice VD, Inera

Josefin Landgård, COO och medgrundare, KRY

Patrik Sundström, chef E-hälsa, SKL

Göran Modin, affärsområdeschef, primärvård och rehabilitering, Praktikertjänst

Håkan Petersson, sektorchef, Capgemini

Anna Bellman, moderator

Post Comment