Kontigo Care etablerar digital biomarkör för behandling av alkoholberoende
Hem NYHETER Kontigo Care etablerar digital biomarkör för behandling av alkoholberoende

Kontigo Care etablerar digital biomarkör för behandling av alkoholberoende

Publicerat av: Redaktionen

Kontigo Care AB (”Kontigo Care” och/eller ”Bolaget”) informerar idag om att Bolaget som ett resultat från den kliniska studie som Bolaget genomfört under åren 2015-2018 i samarbete med Akademiska sjukhuset i Uppsala och Nämndemansgården, etablerat en digital biomarkör för vård av alkoholberoende, Kontigo Cares patentsökta digitala biomarkör Addiction Monitoring Index (AMI), på svenska: Nykterhetsindex.

Kontigo Care etablerar digital biomarkör för behandling av alkoholberoende 2AMI ingår som en integrerad del av den senaste versionen av Kontigo Cares avancerade eHälsoplattform Previct.

AMI är banbrytande då den digitala biomarkören på ett vetenskapligt sätt korrelerar med den traditionella biomarkören fosfatidyl etanol (PEth), som är den allmänt vedertagna ”golden standard” vid bedömning av nykterhetsstatus hos patienter under behandling. Av praktiska skäl kan dock PEth-prover inte tas särskilt ofta (blodprov ~1-2 gg/mån) vilket kan leda till att lågintensivt smygdrickande inte upptäcks och att vald behandlingsmetod för individens alkoholproblematik inte stämmer med tillfrisknandestatusen hos patienten.

Den goda korrelationen med PEth och den logiska kopplingen med alkohol, samt den höga tidsupplösningen hos AMI (1-5 gg/dag) gör att AMI har goda möjligheter att revolutionera den globala vården av alkoholberoende. Vidare ger AMI fördelarna att man i valfri miljö, kontinuerligt och i realtid utan invasiva ingrepp, kan monitorera status hos patienter som genomgår behandling för sitt alkoholberoende för att tidigt identifiera fall och återfall. Detta är diskret och skonsamt för individen, samt resursbesparande och effektivt för vårdgivaren.

Rönen om AMI har nyligen publicerats i den prestigefyllda vetenskapliga tidsskiften ”Alcohol and Alcoholism” i en publikation vid namn ”Real-time monitoring using a breathalyzer-based eHealth system can identify lapse/relapse patterns in alcohol use disorder patients”. Valt citat från publikationen är:

“Healthcare providers will be able to use AMI to detect and prevent lapse and relapse at an early stage. High resolution monitoring enables development of a new type of efficient, proactive and personalized long-term measurement-based care and after-care.”

Publikationen är en av de första i en serie av fortsatta publikationer som kommer efter att Bolagets kliniska studie avslutas under våren 2018.

Syftet med studien var att studera hur Previct Alcohol (TripleA) kan användas vid diagnos, vård och eftervård av alkoholberoende. Resultaten bekräftar vilket starkt komplement Previct  är för den svenska och internationella beroendevården, och evidensen som sådana är mycket säljfrämjande.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>