Nio av tio vårdgivare har digitala vårdtjänster
Hem NYHETERE-HÄLSA Nio av tio vårdgivare har digitala vårdtjänster

Nio av tio vårdgivare har digitala vårdtjänster

Publicerat av: Redaktionen

Nio av tio vårdgivare har digitala vårdtjänster, men både personal och patienter oroliga över säkerheten

En ny undersökning från Kaspersky visar att 91 procent av vårdgivare redan har implementerat digitala vårdlösningar, där 44 procent började använda dem efter pandemin startat.

Samtidigt har 52 procent upplevt att patienter avstått från digitala vårdlösningar av oro för säkerheten.

Förändringen av vården under 2019–2020 har påverkat människors uppfattning om branschen. Vårdgivare har anpassat sig efter den nya situationen och idag planerar 56 procent av vårdinstitutionerna att skala upp investeringarna i digitala vårdlösningar. Kaspersky har intervjuat 389 beslutsfattare inom hälso- och sjukvård i 36 länder, för att undersöka branschens digitala utveckling och vilka problem som finns med att skapa en mer hållbar sjukvård för alla.

Nio av tio vårdgivare har digitala vårdtjänsterEnligt undersökningen uppger 71 procent att digitala vårdtjänster kommer vara det som har störst påverkan på sjukvården de kommande fem åren. Vårdgivare betonar det praktiska med digitala tjänster, med fördelar som snabb kontakt, mindre risk för smittspridning och möjlighet att hjälpa fler på kortare tid. Attityden rimmar även väl med medicinsk praxis. 42 procent av de tillfrågade säger att merparten av patienterna föredrar digitala lösningar framför fysiska besök, då det är bekvämare och sparar tid. Digitala vårdtjänster efterfrågas också av patienter i alla åldersgrupper.

Den vanligaste formen av digital vårdlösning är så kallade synkrona tjänster som används av 51 procent av de tillfrågade. Här räknas realtidsmöten via video eller chattkonversationer in. Näst kommer fjärrövervakning av patienter via bärbara enheter, som används av 41 procent av vårdgivarna. 39 procent använder asynkron teknik som innebär insamling och lagring av patientdata via en säker molnbaserad plattform för vidare användning av en vårdgivare.

74 procent har dock upplevt att patienter avstått videosamtal med vårdpersonal, där främsta anledningen har varit oro över integritet och dataförluster. Andra anledningar är brist på förtroende för digital vård (33 procent), ovilja att synas på video (32 procent) och avsaknad av nödvändig utrustning (30 procent).

Även vårdgivare är oroliga. 81 procent uppger att deras anställda uttryckt oro över hur patientdata hanteras vid videosamtal och endast 36 procent är säkra på att deras organisation har tillräcklig säkerhet på plats.

Rapporten bekräftar att det finns problem kopplat till digitala vårdtjänster för båda parter. Eftersom integritet och korrekt hantering av känslig patientdata bör vara högsta prioritet, delar Kasperskys experter med sig av rekommendationer för att stödja vårdgivare i att skapa en hög cybersäkerhetsberedskap.

 

  • Ge anställda säkerhetsutbildning för att öka medvetenheten om säkerhetsrisker. Utbildningen bör åtminstone täcka de mest grundläggande delarna som korrekt lösenordshantering, e-postsäkerhet, privata meddelande och säkert webbsurfande.
  • När digitala vårdtjänster ökar i popularitet blir användningen av datorer och IT mer omfattande. Säkerhetslösningar säkerställer kontrollen av komplex IT-struktur och ser till att enheter som har tillgång till verksamhetens nätverk är skyddade.
  • Förbise inte skydd av medicinsk utrustning baserade på inbyggda system. Dessa system har vanligtvis låg operativ kapacitet och utför ofta en specifik uppgift. Säkerhetslösningar för inbyggda system bör kunna hantera de senaste säkerhetshoten.
  • Använd en brandvägg som barriär mot externa hot. Den kommer skydda webbservrar mot olika typer av skadlig kod, som virus, utpressningsattacker och trojaner.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>