Ny tjänst ger information till våldsutsatta på 24 språk

Länsstyrelserna har tagit fram en informationstjänst som ger personer som arbetar med våldsutsatta möjlighet att ge korrekt information på 24 olika språk.

banner för infogeneratorn.se

​- De som utsätts för våld har ett stort behov att få reda på vilken hjälp de har rätt till. Att ta fram sådan information på många språk kräver mycket tid och resurser. Nu hjälper vi kommunerna med en tjänst, Infogeneratorn, som rymmer säkerställd information som kan användas på webben eller dela ut till våldsutsatta, säger Frida Darj, projektledare på Länsstyrelsen Skåne, som har lett arbetet med tjänsten.

Länsstyrelserna har utvecklat Infogeneratorn efter finansiering från Socialstyrelsens kompetensstöd för arbetet mot våld i nära relationer. Infogeneratorn består av anpassat innehåll för olika målgrupper:

  • De som är utsatta för våld i en nära relation
  • De som har utsatt andra för våld i en nära relation
  • Barn som upplevt våld i en nära relation
  • Unga som utsatts för våld i en nära relation

Alla delar finns på samtliga 24 språk. På Infogeneratorn väljs innehåll och språk och informationen kan därefter användas på olika sätt: läggas upp på en kommuns hemsida, skrivas ut och delas ut i mötet med en klient, placeras i väntrum eller delas ut vid utåtriktat arbete.

– Jag hoppas på att Infogeneratorn ska bidra till att alla invånare har tillgång till samma information om stöd i våldsutsatthet, säger Frida Darj.