Detta innebär att inom kort kommer Riddarens patienter kunna träffa legitimerade psykologer, psykoterapeuter, psykiatriker och kuratorer på Riddarens vårdcentral inleder samarbete med MIND Stockholm 6kliniken. Tills dessa är på plats hänvisas våra remitterade patienter till MIND Stockholms egen klinik.

Hammad Al-Saaid VD Riddarens Vårdcentral om samarbetet:
Vi vill kunna ge alla våra patienter en så bra vård som möjligt, oavsett åkomma, i deras geografiska närområde. Vi har remitterat patienter till MIND Stockholm under en period och vi ser det som ett naturlig steg att nu kunna dela lokaler med dem i Kista. Våra patienter behöver inte längre åka längre sträckor för att träffa kvalificerad personal. Dessutom delar MIND vår vision om en digitaliserad sjukvård och de har redan nu digitala lösningar som vi med spänning följer.

Åsa Hedrén Videbæk VD MIND Stockholm om samarbetet: 
Vi är stolta över samarbetet med Riddarens vårdcentral. Det är en innovativ vårdcentral med patientens behov och önskemål i centrum, värderingar som vi på MIND Stockholm delar. Vi ser mycket fram emot att tillsammans förbättra vården för psykisk ohälsa så att den blir ännu mer på patienternas villkor.