Sectras digitala patologilösning nu tillgänglig även i Polen

Sectra ingår avtal med polska Opta-Tech som därmed blir ny återförsäljare av Sectras IT-lösning för att lagra, granska och dela digitala patologibilder.

Att digitalisera patologibilder möjliggör effektivare granskning i och med en snabbare åtkomst av bilderna samt tillgång till digitala Sectras digitala patologilösning nu tillgänglig även i Polen 1granskningsverktyg. Sectras IT-lösningar bygger på samma
tekniska plattform, vilket leder till att medicinska bilder smidigt kan delas mellan olika medicinska discipliner. Detta förbättrar så kallad integrerad diagnostik, ett fördjupat samarbete mellan olika medicinska discipliner.

Opta-Tech säljer och integrerar IT-lösningar inom sjukvården på den polska marknaden. Företaget har cirka 80 cancercenter och sjukhus som kunder, vilket gör dem till en av landets ledande tillverkare och leverantör av medicinsk utrustning för digital patologi och molekylär diagnostik.

– Polen är en stor marknad där sjukvårdsreformer har genomförts för att modernisera sjukhusen. Det gör Polen till en intressant marknad. Opta-Techs erfarenhet och starka marknadsposition gör dem till en viktig partner för oss, säger Torbjörn Kronander, vd på Sectra AB.

Avtalet omfattar Sectras digitala patologilösning, inklusive Sectras multimediaarkiv (VNA) där olika medicinska bilder lagras i ett och samma arkiv. Lösningen gör att patologer kan diagnostisera och skriva svar med högre precision och på kortare tid per granskning.

Varför digital patologi?
På en patologiavdelning analyseras vävnadsprover och kroppsvätskor för att hitta orsaken till en patients symptom. Resultaten vägleder diagnos, uppföljning och behandling av olika sjukdomar. Det råder dock stor brist på patologer, samtidigt som en åldrande befolkning och mer specialiserad diagnostik medför att volymerna och kraven på mer detaljerade svar ökar. Digitalisering av vävnadsprover leder till kortare väntetider, säkrare diagnostik och en effektivare resursanvändning.