Så ska appen förenkla livet för anhörigvårdare och vårdtagare
Hem NYHETERE-HÄLSA Så ska appen förenkla livet för anhörigvårdare och vårdtagare

Så ska appen förenkla livet för anhörigvårdare och vårdtagare

Publicerat av: Redaktionen

Var femte svensk tar i vuxen ålder hand om någon anhörig i hemmet.

Så ska appen förenkla livet för anhörigvårdare och vårdtagare 2Enligt socialtjänstlagen ska socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk, äldre, eller som stödjer en närstående som har funktionshinder. TRIXXA Hemtjänst erbjuder en lösning som kan förenkla kommunikationen mellan personer som vårdas i hemmet, deras anhöriga och hemtjänsten.

Hela 1,3 miljoner svenskar i vuxen ålder tar hand om någon anhörig i hemmet. Att vara anhörigvårdare kan vara både tidskrävande och psykiskt påfrestande. Anhörigvård kan innebära att ge stöd i form av enklare vardagssysslor, till att på heltid ta hand om sin närståendes kontakter med allt ifrån vård och omsorg, till matleverenser, transporter, läkarbesök och sjukgymnastik med mera.

Digitaliseringen av vård och omsorg i hemmet är en central del i strävan mot en enklare vardag för anhöriga och vårdtagare. Digitaliseringen möjliggör att information kan delas och samtliga aktörer som deltar i vård- och omsorgen, kan samverka och därmed vara delaktiga i större utsträckning än idag. Digitaliseringen i hemtjänsten går, enligt Socialstyrelsen långsamt, och endast i 5% av kommunerna kan tillexempel hemtjänstens personal dokumentera mobilt.

Satu Johanson, VD och en av grundarna av Inclose Solutions, som utvecklar TRIXXA, menar att vård och omsorg i hemmet måste följa med i digitaliseringen.

– Vi tror att inom loppet av 10 år kommer vård och omsorg huvudsakligen att genomföras i hemmet. Detta dels på grund av att den tekniska utvecklingen gör det möjligt, dels på grund av att vi som vårdtagare kommer att ställa krav på det, samtidigt som de offentliga finanserna inte kommer att vara tillräckliga för att hantera en åldrande befolkning som lever längre med kroniska och multipla sjukdomar.

TRIXXA Hemtjänst syftar till att förenkla vardagen för brukare, patienter och anhöriga genom att förenkla kommunikation och samverkan mellan dem och hemtjänsten. Grundidén med TRIXXA Hemtjänst är att vård och omsorg ska utgå från ett patient- och anhörigperspektiv.

Det pratas, enligt Satu Johanson, mycket om patientcentrerad vård, men i realiteten utgår vård och omsorg från verksamheternas behov. Det gäller även de system och lösningar som finns tillgängliga på marknaden. Brist på kunskap om e-hälsa och välfärdsteknik och hur verksamheten och organisationen bäst kan anpassas för att ta tillvara på teknikens möjligheter, är faktorer till varför verksamheterna har svårigheter att möta patienter och anhörigas behov. Även brist på kommunövergripande samverkan gör att mindre kommuner kan ha svårt att utveckla e-hälsa och välfärdsteknik i sina verksamheter. Brist på pengar för införandet är ytterligare en faktor som drabbar framför allt många mindre kommuner.

Lösningar som ska utvecklas för vård och omsorg i hemmet ställer krav på interoperablititet, dvs att information kan delas mellan olika typer av system och tjänster, med alla de aktörer som finns runt en brukare/patient som vårdas i hemmet. Det ställs även krav på att lösningarna är flexibla eftersom vård och omsorgsbehovet ser olika ut beroende på vem man är som individ, samtidigt som behoven förändras med tiden. Självfallet behöver de vara säkra och skydda användarnas integritet.

TRIXXA Hemtjänst baseras på de basfunktioner som finns tillgängliga i TRIXXA såsom möjlighet att boka, avboka och ändra en planerad aktivitet, ringa från kalendern, chatta, lämna meddelanden samt få påminnelser och vägbeskrivningar. Nya funktioner som integration med Skype, säker dokumentdelning, förenklade funktioner för tal-till-text samt möjlighet att skapa och skicka ljudfiler kommer att utvecklas tillsammans med målgruppsanpassning av användargränssnitt.

– Vi kommer även att analysera och utvärdera integration av sensorer med TRIXXA Hemtjänst. TRIXXA Hemtjänst kommer att kunna kopplas upp mot hemtjänstens system. Arbetet kommer att göras i nära samverkan med de olika användargrupperna, säger Satu Johansson.

Genom att hantera samordning och kommunikation i en kanal, underlättas vardagen för anhöriga och vårdtagare. TRIXXA Hemtjänst medverkar även indirekt till att öka effektiviteten i hemtjänsten då bomkörningarna minskar och personalresurserna kan planeras på ett bättre sätt. TRIXXA Hemtjänst är ett första led i att på riktigt underlätta brukarnas/patienternas och de anhörigas vardag.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>