Sectras sexmånadersrapport 2023/2024: Stark utveckling inom samtliga verksamhetsområden
Hem TEKNIKSECTRA Sectras sexmånadersrapport 2023/2024: Stark utveckling inom samtliga verksamhetsområden

Sectras sexmånadersrapport 2023/2024: Stark utveckling inom samtliga verksamhetsområden

Publicerat av: Redaktionen

Kundernas användning av medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectras (STO: SECT B) produkter och tjänster för medicinsk IT och säker kommunikation ökar.

Samtliga verksamhetsområden redovisar sin högsta omsättning någonsin för ett enskilt kvartal och de bästa rörelseresultatnivåerna för ett andra kvartal.

Omställningen till tjänsteförsäljning går framåt och återkommande intäkter fortsätter att växa i snabb takt.

Den starka tillväxten, en fortsatt fördelaktig valutautveckling och en vändning för området säker kommunikation bidrar till att kompensera för de kortsiktigt negativa effekterna av omställningen av Sectras affärsmodell.

Kvartalet (augusti – oktober 2023) i siffror
 • Den kontrakterade orderingången uppgick till 503,0 MSEK (664,2), varav 460,1 MSEK (605,6) avser garanterad orderingång. Av den garanterade orderingången har 26 procent intäktsförts under kvartalet och ytterligare 28–38 procent bedöms avse intäkter inom 12 månader efter kvartalets utgång.
 • Nettoomsättningen ökade med 40,2 procent till 787,7 MSEK (561,7). Givet oförändrade valutakurser var ökningen 36,3 procent. Av nettoomsättningen avser 429,6 MSEK (316,4) återkommande intäkter, en ökning med 35,8 procent. Baserat på oförändrade valutakurser var ökningen 32,0 procent. Återkommande intäkter från molntjänster ökade med 56,7 procent till 93,4 MSEK (59,6).
 • Rörelseresultatet ökade med 64,2 procent till 176,7 MSEK (107,6), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 22,4 procent (19,2). I oförändrade valutakurser ökade rörelseresultatet med 57,0 procent.
 • Periodens resultat uppgick till 150,6 MSEK (93,9).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 57,7 MSEK (38,9).
Halvårsperioden (maj – oktober 2023) i siffror
 • Den kontrakterade orderingången ökade med 19,8 procent till 3 472,9 MSEK (2 899,6), varav 804,5 MSEK (1 310,9) avser garanterad orderingång.
 • Nettoomsättningen ökade med 31,1 procent till 1 371,5 MSEK (1 045,8). Givet oförändrade valutakurser var ökningen 26,1 procent. Av nettoomsättningen avser 826,7 MSEK (626,8) återkommande intäkter, en ökning med 31,9 procent. Baserat på oförändrade valutakurser var ökningen 26,8 procent. Återkommande intäkter från molntjänster ökade med 64,1 procent till
 • 179,8 MSEK (109,6).
 • Rörelseresultatet ökade med 43,1 procent till 246,0 MSEK (171,9), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 17,9 procent (16,4). I oförändrade valutakurser ökade rörelseresultatet med 33,7 procent.
 • Periodens resultat uppgick till 212,1 MSEK (148,0).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -40,6 MSEK (-25,3).
Kommentar från Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB

– Vår mest värdefulla tillgång är våra kunders förtroende för att vi levererar bästa möjliga kvalitet och för vår personals kompetens. Vi driver innovation framåt genom samarbeten med kunder och olika branschaktörer. Det handlar inte bara om forskning och utveckling eller integration med andra leverantörers system.

Det är även en resa mot att upptäcka och implementera banbrytande lösningar för medicinsk bilddiagnostik och avancerad cybersäkerhet. Vårt arbete förbättrar vården och bidrar till säkrare samhällen. Varje framsteg som vi gör tillsammans med våra kunder bekräftar att Sectra är mer än en leverantör – vi ses som en partner, en ”trusted advisor”, som ständigt strävar efter att hjälpa våra kunder.

– Långsiktighet och långsiktiga relationer leder till framgång. Det är oerhört roligt att se att alla verksamhetsområden växer. Tillsammans redovisar vi den högsta omsättningen någonsin för ett enskilt kvartal och rörelseresultatet passerar tidigare toppnoteringar för ett andra kvartal.

– Totalt sett har Sectra haft ett bra kvartal och jag ser framtiden an med tillförsikt. Både vård och datasäkerhet är områden som förväntas fortsätta växa under lång tid framöver, med relativt liten påverkan av konjunkturläge. Inom dessa områden är kundförtroende A och O och Sectra har under många år arbetat upp ett mycket starkt varumärke inom båda områdena med nöjda kunder och medarbetare. Övergången till tjänsteförsäljning påverkar visserligen det finansiella utfallet negativt på kort sikt, men kommer på längre sikt att vara gynnsamt. Inte minst då vi har låg churn. Sectras kunder är fortsatt nöjda och stannar kvar under lång tid.

Läs den bifogade delårsrapporten för ytterligare vd-kommentarer och information.

Presentation av delårsrapporten

Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB, tillsammans med Jessica Holmquist, CFO Sectra AB, presenterar den finansiella rapporten och besvarar frågor. Presentationen hålls på engelska.

Sectras sexmånadersrapport 2023/2024: Stark utveckling inom samtliga verksamhetsområden

Tid: 15 december 2023, kl. 10:00
Följ live eller lyssna på inspelning i efterhand: https://investor.sectra.com/Q2report2324

Denna information är sådan information som Sectra AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 december 2023, kl. 08:15.

 

 

 

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>