Tieto digitaliserar tillsynsmyndigheten IVO

Tieto tecknar avtal med Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Tieto digitaliserar tillsynsmyndigheten IVO 1Avtalet omfattar utveckling och förvaltning av IVO:s strategiska lösningar för att säkra digitalisering och utveckling av verksamheten. Det är ett femårigt avtal med möjlighet till två års förlängning. Avtalsvärdet för de första fem åren är uppskattat till ca 110 MSEK.

Avtalet innebär ett helhetsansvar för att utveckla och förvalta nya och befintliga system. Under 2019 kommer Tieto leverera lösningar för ärende- och registershantering samt en helt ny e-tjänsteplattform. Fokus de kommande åren är att digitalisera och automatisera processer i syfte att öka servicegraden och tjänsteutbudet till både medborgarna samt yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst.

– Vi är glada och stolta över att IVO valt Tieto som utvecklings- och digitaliseringspartner. En stor del av avtalet är inriktat på innovation och vi är övertygade om att vår långa erfarenhet av hälso- och sjukvård tillsammans med vår kompetens inom digitalisering kommer att leverera stort värde till IVO, säger Lars Richter, TF chef offentlig sektor, Tieto.

– För att IVO ska uppnå sina mål 2020 måste vi på ett mycket bättre sätt utnyttja digitaliseringens potential för att skapa tillförlitliga tjänster och effektiva processer och därmed bidra till en god och säker vård och omsorg.  Tieto har i sitt anbud visat att de kan vara en bra partner i vårt arbete framåt. Vi har dessutom fått ett mycket bra intryck i det initiala arbetet vilket bådar gott, då en viktig parameter för oss är just förmågan att samverka både med oss, men även med våra övriga leverantörer, säger Sofia Palmér, IT chef, IVO.