Vårdregioner krypterar känslig kommunikation med Sectras försvarscertifierade smartphone

Cybersäkerhets- och medicinteknik-företaget Sectra (STO: SECT B) har levererat sin säkra smartphone, Sectra Tiger/R, till två svenska vårdregioner.

Vårdregioner krypterar känslig kommunikation med Sectras försvarscertifierade smartphone 1Med Sectras lösning kan regionerna kommunicera känslig eller sekretessbelagd information på ett säkert sätt, såväl inom organisationen som med centrala myndigheter.

Sectra Tiger/R är en krypteringslösning för smartphones och surfplattor. Inom de två vårdregionerna används Sectra Tiger/R av nyckelpersoner inom säkerhetsorganisationen för att kommunicera känslig information såsom krisberedskap, informationssäkerhet eller incidenthantering.

Lösningen levereras som en tjänst där systemets infrastruktur och administration hanteras av Sectra. Regionerna får därmed en kostnadseffektiv lösning som snabbt och enkelt kan implementeras i den dagliga verksamheten utan höga investeringströsklar.

– I dag är sjukhus måltavlor för organiserade cyberattacker och det är ett allvarligt hot mot både patienters integritet och vårdens effektivitet. Inom Sectra har vi en världsunik kombination av sjukvård och säker kommunikation i och med våra två verksamhetsområden Secure Communications och Medical Imaging IT Solutions. Det gör att vi kan stötta våra kunder på bästa möjliga sätt i deras arbete med att möta dessa utmaningar, säger Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB.