Kontigo Care tecknar avtal med tre nya kommunkunder

Tre kommuner har tecknat avtal med Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) avseende leverans av bolagets eHälsoapplikation Previct Alcohol.

Kommunernas sammanlagda befolkningsmängd uppgår till cirka 57 000 invånare.

Tre kommuner, omfattande cirka 5 000, 15 000 samt 37 000 invånare har slutit avtal med Kontigo Care för leverans av bolagets eHälsoapplikation Previct® Alcohol för förstärkt och prediktiv vård av alkoholberoende. Två kommuner har lagt inledande ordrar och en kommun förväntas lägga order inom kort. Inklusive de tre nya kommunkunderna har Kontigo Care nu avtal med totalt 56 kommuner som tillsammans omfattar cirka 1,8 miljoner invånare. Enligt nationell statistik innebär det att cirka 54 000 av dessa är alkoholister och därtill konsumerar ytterligare cirka 180 000 personer alkohol på ett sätt som innebär hög risk för deras hälsa.

Avtalen löper tillsvidare, och representerar inget kvantifierbart ordervärde då avrop av Previct® Alcohol sker fortlöpande med tillsvidareabonnemang för var enhet. Kontigo Care bedömer att avtalen inom kort kommer generera succesivt ökade intäkter för bolaget.