Cuviva och Mölnlycke Healthcare i strategiskt samarbete för att digitalisera sårbehandling
Hem NYHETERE-HÄLSA Cuviva och Mölnlycke Healthcare ska samarbeta för att digitalisera sårbehandling

Cuviva och Mölnlycke Healthcare ska samarbeta för att digitalisera sårbehandling

Publicerat av: Redaktionen

Det världsledande medicintekniska företaget Mölnlycke Healthcare och det ledande ehälsobolaget Cuviva inleder ett samarbete för att digitalisera sårbehandling.

Cuvivas informations- och kommunikationsplattform knyts ihop med Mölnlyckes sårbehandlingsmodul, och skapar ett unikt verktyg för vårdens omställning att öka kvalitet och effektivitet i sårbehandling.

Svårläkta sår – stort lidande för varje drabbad individ och extremt resurskrävande för vårdgivaren

Svårläkta sår är ett stort problem för framför allt den drabbade individen, med smärta och nedsatt livskvalitet som konsekvens. För hälso- och sjukvården medför svårläkta sår betydande resursbehov och höga kostnader för behandling. Sårrelaterade kostnader inom den industrialiserade världen uppskattas till mellan 2 och 4 procent av den totala hälso- och sjukvårdsbudgeten. Både förekomst och kostnaden beräknas stiga eftersom antalet äldre och antalet personer med kroniska sjukdomar (framförallt diabetes) samt sammansatta vårdbehov ökar. Patienter med svårläkta sår saknar ofta lämplig behandling, vilket gör att läkningstiden ofta fördröjs avsevärt. Även omstruktureringar i vården har lett till suboptimala behandlingar på grund av bristande kontinuitet och fler vårdgivare. Det finns också tyvärr stora ojämlikheter i behandlingen av patienter med svårläkta sår i landet.

Trots avancerade och effektiva behandlingsmetoder är det många individer som inte får rätt behandling. Ofta beror detta på brist på kunskap och kontinuitet i behandling, genom en avsaknad av sammanhållna informerade vårdflöden.

Ökad kunskap och ökad kvalitet i vården nära patienten förbättrar behandlingen – och sänker totalkostnaden

Mölnlycke är ett världsledande medicintekniskt bolag, och globalt ett av de främsta inom sårvård. Cuviva är ledande i att till vården tillgängliggöra en plattform med komplett lösning med alla de verktyg och funktioner som behövs inom egenmonitorering och hemsjukhusvård för att flytta vården hem till patienten. Genom samverkan mellan Mölnlycke och Cuviva får vården det arbets- och processtöd som behövs för en starkare sårbehandling. Ambitionen för den sammanhållna plattformen för informationshantering och daglig dokumentation är att bidra till en ökad livskvalitet hos patienter med svårläkta eller kroniska sår. Ytterligare en ambition är att bidra till en förbättrad sårläkning. Mölnlyckes sårvårdsmodul har integrerats med Cuvivas plattform, vilket gör att än mer avancerad vård kan flytta närmare patienten. På detta sätt skapas ett stöd för personalens samverkan runt individens sårbehandling, såväl inom den egna verksamheten som i samverkan med annan huvudmans verksamhet Vårdpersonalen får ett digitalt stöd för att möta patienternas behov effektivare och med högre kvalitet.

Pilotprojekt i hemsjukvården

I ett första steg testas den digitala plattformen för kommunikation och informationsöverföring över vårdgivargränserna i pilotprojekt hos ett flertal vårdgivare i hemsjukvården. Plattformen ska även bidra till en kontinuerlig kompetensutveckling med fokus på kvalificerad bedömning och behandling av sår.

”Digitalisering är en viktig komponent i vår kundcentrerade strategi. Vi har därför inlett ett pilotprojekt med Cuviva som innebär att vi integrerar vår befintliga digitala sårbedömningslösning med Cuvivas kommunikations- och informationsplattform. Genom denna samverkan bidrar vi också till ett digitalt ekosystem för vård och omsorg.” säger Karin Bremer, Business Development & Strategic Affairs Manager på Mölnlycke Health Care Region North.

Genom att erbjuda en samlad plattform för informationshantering och daglig dokumentation hoppas Mölnlycke och Cuviva kunna bidra till en ökad livskvalitet hos patienter med svårläkta eller kroniska sår. Ytterligare en ambition är att bidra till en förbättrad sårläkning.

Cuviva och Mölnlycke Healthcare i strategiskt samarbete för att digitalisera sårbehandling”I vårt pilotprojekt, som inleds under första kvartalet 2023, fokuserar vi i första hand på hemsjukvården, en vårdform som väntas öka starkt de kommande åren och där behovet av digitala hjälpmedel som kan underlätta det dagliga arbetet dessutom är stort. Den här typen av digitala plattformar betraktar vi som en nödvändighet för att svensk hälso- och sjukvård ska kunna förverkliga visionen om en god och nära vård.” säger Lavi Zurka, Business Manager Wound Care på Mölnlycke Health Care.

Att skapa ekosystemet

Cuvivas plattform används inom egenvård, egenmonitorering och som digital plattform för vad som hemsjukhusvård (engelskans Hospital at Home). Plattformen är en komplett lösning med alla de verktyg och funktioner som behövs för att använda egenvård, egenmonitorering och hemsjukhusvård som stöd för att flytta vården hem till patienten. Som en del av detta är den ett processtöd för vårdpersonalens arbete nära patienten. Därigenom skapas ett verktyg för en samlad informationshantering som både effektiviserar verksamheten och bidrar till stärkt patientsäkerhet, samt möjliggör förflyttningen mot en god och nära vård för hela befolkningen.

Samarbetet mellan Mölnlycke och Cuviva är ett exempel på hur leverantörer inom olika segment inom vården genom digitalisering kan samverka för att knyta ihop annars separerade flöden.

”Cuviva har flest kunder, den bredaste plattformen och den största bredden i tillämningar för egenmonitorering och hemsjukhusvård i Sverige, och är ledande även i Europa. Vi är mycket stolta över hur vi utvecklat Cuvivas plattform under de senaste drygt sex åren. Vi har också tidigare berättat att vår MDR-certifiering skapar en säker och effektiv struktur för samverkan med exempelvis Pharma-bolag och Medtech-bolag. Vårt samarbete med Mölnlycke är ett fantastiskt spännande exempel på detta. Sårvård är ett mycket viktigt område, där digitaliseringens kraft kan bidra för de individer med störst behov, och för personalen genom enklare och säkrare arbetssätt. Vi är väldigt glada att på detta sätt tillsammans med Mölnlycke ta steg för att knyta ihop ekosystemet där det behövs som mest. Cuviva ligger i framkant av utvecklingen av digitaliseringen av vård för dem med störst behov.” säger Henrik Cederqvist Chief Executive Officer och medgrundare på Cuviva.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>