Digital-health företaget Pilloxa och Universitetet i Oslo startar samarbete
Hem NyheterE-hälsa Digital-health företaget Pilloxa och Universitetet i Oslo startar samarbete

Digital-health företaget Pilloxa och Universitetet i Oslo startar samarbete

Publicerat av: Redaktionen

Digital-health företaget Pilloxa meddelar idag att ASTORIA – en en-armad, multicenterstudie har startat.

Digital-health företaget Pilloxa och Universitetet i Oslo startar samarbeteI studien kommer deras digitala, patientcentrerade lösning som stödjer patienten att ta sin medicin enligt ordination att testas hos patienter med hjärt-kärlsjukdom, närmare bestämt patienter med nydiagnostiserat förmaksflimmer. Studien, som ska genomföras som en multicenterstudie med Universitetet i Oslo som koordinator, finansieras av EU:s EUROSTARS-program men stöds också ekonomiskt av Bayer.

Syftet är att ytterligare validera Pilloxas arsenal av supporttjänster för bättre följsamhet till medicinering – inklusive deras smartphone-applikation med en digitalt ansluten pillbox, något som möjliggör fjärr-övervakning av patientens medicinering.

Konceptet innefattar att påminna patienten om att ta sin medicin enligt ordination och insamling av information om patienternas följsamhet till medicineringen för vidare analys. Datainsamlingen kommer att möjliggöra vidareutveckling av verktygslådan för att öka läkemedelsbehandlingens kvalitet och effektivitet, både inom vården och i samband med kliniska prövningar. Totalt kommer 200 patienter att rekryteras och resultaten från studien beräknas rapporteras under 2022.

Det primära effektmåttet i denna studie är följsamhet till rivaroxaban mätt med Pilloxas digitala, patientcentrerade lösning. Medicinering med en dos läkemedel kommer att anses vara genomförd om den tas samma dag som den planerade dosen (inom ett tidsfönster av +/- 12 timmar). Ytterligare, sekundära effektmått beskrivs nedan.

Ansvarig forskare för ASTORIA, Dan Atar, professor i kardiologi vid Universitetet i Oslo, kommenterar:  ”Patienter med förmaksflimmer har en ökad risk för utveckling av allvarliga och livshotande tillstånd, där stroke är den vanligaste. Som tur är har moderna, orala blodförtunnande medel visat sig sänka denna risk, men det är av yttersta vikt att patienterna tar sitt läkemedel enligt ordination. I denna studie kommer patienterna att påminnas när de behöver ta sin medicin och relevant information kring behandlingen (t.ex. tid då läkemedlet togs) kommer att dokumenteras automatiskt. ”

”Data som dokumenterar huruvida patienter har tagit dessa läkemedel enligt ordination ger en bra överblick i realtid beträffande patientens följsamhet till medicinsk behandling. Denna kunskap förväntas bidra till att såväl patienten som nära och kära och den förskrivande läkaren känner sig trygga med att behandlingen genomförs på rätt sätt. Vi hoppas också att få kunskap om hur vi kan förbättra kvaliteten på framtida kliniska prövningar, ett område med förbättringsbehov när det gäller att dokumentera behandling med läkemedel.”

Hög följsamhet till antikoagulationsbehandling hos patienter med förmaksflimmer är viktigt för att förebygga tromboemboliska komplikationer och för att minska risken för biverkningar från medicineringen. Trots detta har data visat att patienters följsamhet till deras nya orala antikoagulatia (NOAC) sjunker gradvis till 60% när utvärdering görs efter de första 12 månaderna av behandlingen. Att se till att patienterna tar sitt läkemedel enligt ordination är avgörande eftersom effekten av denna nya medicin på koagulationsförmågan i blodet inte kan mätas.

”Att följsamhet till behandling är grundläggande för att en terapi ska lyckas är lätt att acceptera men vår egen forskning har visat att följsamheten i praktiken är bristfällig i många fall. Fördelen med vår teknik, som vi har utvecklat och dokumenterat under de senaste 5 åren, är att vår lösning kan läggas till som ett nytt verktyg utan att ändra organisationen, genomföra intern vidareutbildning eller göra nya investeringar ”, säger Francesco Mazzotta, VD för Pilloxa.

”En annan fördel med vårt system är att det inte medför någon olägenhet för patienten. I själva verket hjälper det patienten att genomföra behandlingen på ett enklare och effektivare sätt. Patienterna tenderar också att vara mer engagerade, och den automatiska dokumentationen möjliggör effektiv återkoppling med minimal administration mellan vårdgivare och patient, således en verkligt patientcentrerad lösning.”

Francesco Mazzotta tillägger: ”Om studien visar förbättrad följsamhet genom användning av Pilloxas lösning skulle det vara ett starkt argument för att implementera sådana lösningar rutinmässigt när det gäller behandling av patienter med förmaksflimmer som är ordinerade långtidsbehandling med perorala antikoagulantia. Ett positivt resultat skulle dessutom tala för användningen av Pilloxas lösning i samband med behandling med andra läkemedel där följsamhet till medicinering är centralt för behandlingsresultatet. Eftersom betydelsen av följsamhet till behandling för att testa läkemedel på ett tillförlitligt sätt vid kliniska prövningar i tidig fas är central, diskuterar vi kontinuerligt sådana studier med industripartners.”

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>