Husläkare och KBT-terapeuter kan ta steget in på nätet
Hem NYHETERE-HÄLSA Husläkare och KBT-terapeuter kan ta steget in på nätet

Husläkare och KBT-terapeuter kan ta steget in på nätet

Publicerat av: Redaktionen

Den digitala vården i Stockholms län utvecklas – nu ökar möjligheterna för videomöten med vårdcentraler, och internetbaserad KBT i primärvården.

Husläkare och KBT-terapeuter kan ta steget in på nätet 1

Anna Starbrink

Från 1 september slopas taket för videobesök hos husläkaren – så att alla vårdcentraler kan välja att erbjuda digitala vårdmöten som ett komplement till fysiska besök.

– Det ska vara enkelt att få kontakt och hjälp i vården. De digitala vårdbesöken ska vara en naturlig del av vårdutbudet för patienterna, som komplement till fysiska vårdbesök. Genom att slopa det tidigare taket för hur stor andel av vårdcentralens patientbesök som får vara videobesök kommer vi underlätta för stockholmarna och öka vårdens digitala tillgänglighet. Detta är ytterligare ett steg i vårt långsiktiga arbete med att stegvis införa digitala vårdmöten via text, video eller hemmonitorering, där vi senare under året siktar på att öppna upp för etablering av helt digitala vårdgivare.

Det säger Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd.

Internetbaserad KBT på vårdcentralerna är en annan reform. Kostnaden under sista tertialet (september-december 2018) beräknas till 1,5 miljoner kronor.

– Psykiska besvär kan i många fall behandlas effektivt med kognitiv beteendeterapi via nätet. Plattformen via 1177 Vårdguiden är säker att använda, och den nätbaserade behandlingsmetoden används med stor framgång sedan närmare 10 år. Med terapibehandling som inte nödvändigtvis bygger på ett fysiskt möte kommer vi underlätta för många patienter som behöver KBT för till exempel ångest, stress, sömnbesvär eller depressioner, berättar Anna Starbrink (L).

Förändringar för husläkarverksamheten från 1 september 2018

Slopat tak för digitala vårdbesök

Tidigare har ersättningen reducerats för videobesök som överstiger 10 procent av totala antalet besök hos en vårdgivare/vårdcentral. Nu slopas taket. Det innebär att vårdcentraler med en stor andel videobesök nu kan erbjuda den kontaktform som patienterna föredrar, oavsett om det är med fysiskt eller digitalt besök.

Internetbaserad KBT

De senaste åren har metoder utvecklats för kognitiv beteendeterapi via internetbaserad behandling av personer med framförallt ångest, stress, sömnbesvär och depressionstillstånd. En nationell plattform (Stöd och behandling) via 1177 Vårdguiden möjliggör säker användning för vårdgivare och patienter. Patienterna genomgår olika moduler under en period av cirka 7–10 veckor, arbetar självständigt och träffar oftast inte en behandlare annat än via en asynkron vårdkontakt via säker internetuppkoppling. Fysiska besök kan förekomma som bedömningsmöte och avslutningsmöte. Metoden är väl beprövad och evidensbaserad. Denna typ av behandling som inte bygger på ett fysiskt möte har inte gett vårdcentralerna någon ersättning tidigare. Tjänsten bygger vidare på den satsning på Internetpsykiatri.se som erbjudits under många år inom Stockholms läns landsting.

Program för Digitala Vårdmöten

För att göra en fullständig genomlysning av alla avtal, ersättningsmodeller och regelverk som påverkar införandet och användningen av olika former av digitala kontakter mellan patient och vård, har ett särskilt program skapats på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Möjligheten att erbjuda digitala vårdmöten införs stegvis i alla delar av hälso- och sjukvården, med start i primärvården från 1 januari 2018. Under året öppnar möjligheten för ett antal nya vårdvalsområden, och en rapport om möjligheten för helt digitala vårdaktörer som enbart bedriver vård virtuellt kommer presenteras i oktober 2018.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>