Innovationsmotorerna krattar manegen för implementering av nya lösningar i vården
Hem NYHETERIT-LÖSNING Innovationsmotorerna krattar nu manegen för implementering av nya lösningar i vården

Innovationsmotorerna krattar nu manegen för implementering av nya lösningar i vården

Publicerat av: Redaktionen

Fyra regioner har under de senaste åren arbetat med att skapa bättre förutsättningar för innovation i hälso- och sjukvården genom att gå in i det nationella projektet Innovationsmotorer.

Samverkan internt och externt har varit ledord i arbetet, vårdens behov grundbultar.

Även företagssamarbete har varit en stor och viktig fråga för att komma snabbare till nya hållbara produkter och lösningar. Det finns undersökningar som visar att de verksamheter som samarbetar med externa aktörer är mer framgångsrika i sitt innovationsarbete än de som inte gör det.

Snårig väg för implementering av ny teknik i vården

Anna Lefevre Skjöldebrand är VD på Swedish Medtech, branschorganisationen för medicintekniska företag. Swedish Medtech var initiativtagare till det nationella innovationsmotorprojektet och Anna är ordförande i innovationsmotorprojektets styrgrupp sedan start.

─ Anledningen till att vi ville arbeta med dessa frågor var att vi visserligen har sett många bra initiativ inom vården men vi har även sett svårigheterna med att införa en ny produkt eller lösning i daglig (klinisk) verksamhet. Det finns många fallgropar och hinder. Att arbeta för att komma förbi dessa och att förenkla har varit grunden för projektet, berättar Anna Lefevre Skjöldebrand.

─ Innovationsmotorprojektet har varit jätteviktigt för att bygga kunskap och ökad förståelse mellan den medicintekniska industrin och vården men också för att skapa nya samarbetsformer för att få till en fungerande implementeringsprocess av ny teknik. Vi tror att projektet har hjälpt till med det.

─ Ur den medicintekniska industrins perspektiv har det handlat om att förstå hur vården arbetar med implementering av nya lösningar och för vården att öppna dörrar för hur samverkan med företagen för att gemensamt lösa identifierade behov, säger hon och fortsätter:

Innovationsmotorerna krattar manegen för implementering av nya lösningar i vården

─ Innovationsmotorprojektet har varit jätteviktigt för att bygga kunskap och ökad förståelse mellan den medicintekniska industrin och vården men också för att skapa nya samarbetsformer för att få till en fungerande implementeringsprocess av nya teknik. Vi tror att projektet har hjälpt till med det.

Förankring i politik och ledning förutsättning för kulturförändring och systeminnovation

─ Vi ser att en mycket viktig framgångsfaktor är att regionen äger sina delprojektet. Grundläggande är också förankring i politiken och tjänstemannaledningen bland annat genom att hjälpa dem att förstå varför kontinuerligt innovationsarbete är viktigt, säger Anna Lefevre Skjöldebrand.

─ Att projektet är välkänt internt och i linje med de strategier regionerna har borgar för att det inte blir bara ett av alla ”tomtebloss” som dör när projektet avslutas. Vi vill se förändringar i kultur, arbetssätt och processer, något man kan kalla ”systeminnovation” vidhåller hon.

Samarbetet innebär möjlighet att lära av varandra

─En positiv bieffekt ur vårdens perspektiv är att kommunikationen mellan de deltagande regionerna kan ske på ett mer självklart sätt. Nu kan till exempel region Uppsala ta del av Region Östergötlands ”kokbok” över hur man kan införa egenmonitorering.

Verktyg och processer finns på plats = win-win-win

─ Projekten i de fyra regionerna har skapat bättre förutsättningar för samarbete med den medicintekniska branschen genom att man blir bättre på att identifiera och kommunicera sina behov och genom att tydliggöra hur dessa behov kan lösas genom samverkan. Vi har alla lärt av varandra genom de här åren, och borrat djupare i förutsättningar såsom vad som gäller juridiskt och etiskt vid till exempel samverkan så att vi får en win-win-win, där vård, företag och patienter alla kan dra nytta av innovationer. Att ha med upphandlingsaspekten tidigt i innovationsprocessen har också varit ett vinnande koncept. Allt för ofta bedrivs innovationsarbete och inköp/upphandling i separata silos. En annan lite mer oväntad sidoaspekt är att vi sett indikationer på att det kan vara en rekryteringsfördel för en region att ge medarbetarna större möjligheter att jobba med utveckling, tillägger Anna.

Patientperspektivet ska alltid med

Alla regioner har på olika sätt involverat patienter eller patientrepresentanter i projekten.

─Patientperspektivet är viktigt för att skapa hållbara lösningar, vilket vi tror är avgörande över tid, avslutar Anna Lefevre Skjöldebrand.

Om Innovationsmotorer

Innovationsmotorer är ett strategiskt projekt och drivs inom ramen för Medtech4Health. ett strategiskt innovationsprogram inom medicinteknik som finansieras av Vinnova. Syftet med en Innovationsmotor är att verka för innovation i vården genom att bättre använda den kunskap och erfarenhet som finns i sjukvården och förbättra samverkan för att stärka sektorns roll som motor för utveckling av nya metoder och produkter. Projekt har drivits i regionerna Uppsala, Västra Götaland, Västerbotten och Östergötland. Region Örebro har i ett delprojekt tagit del av erfarenheterna och går nu in i en operativ fas.

Vad och hur de gjorde?

I en serie här på webbplatsen har de fyra regionala Innovationsmotorerna intervjuats och delat med sig om vad och hur de har uppnått sina resultat. Se länkar nedan till regionernas projekt nedan.

 • Region Uppsala
  har i sitt projekt arbetat fram en strukturerad process för att ta emot förslag på förbättringar från medarbetarna vilket nu pågår i hela regionen. Företagen har fått verktyg och kanaler för att föra att löpande föra en dialog kring utvecklingen av nya lösningar som svar på vårdens behov.
 • Västra Götalandsregionen
  har i en modell för samverkan mellan företag, vård och akademi i en pilot tagit fram förbättringar i vårdprocessen för patienter med höftartros. Forskning pågår inför en ev. implementation.
 • Region Västerbotten
  har arbetat för att skapa värde för både verksamhet, patienter och företag genom att kroka arm med parterna enligt en strukturerad modell.
 • Region Östergötland
  har fokuserat på multisjuka äldre och breddinför egenmonitorering som förstahandsval för den patientgruppen.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>