Norskt-svenskt samarbete om Hälsa i det digitala samhället
Hem NYHETERE-HÄLSA Norskt-svenskt teamwork om Hälsa i det digitala samhället

Norskt-svenskt teamwork om Hälsa i det digitala samhället

Publicerat av: Redaktionen

I dagarna träffades forskare från Högskolan i Skövde och Östfold University College för att dela erfarenheter vid en konferens kring temat hälsa i det digitala samhället.

Konferensen var en del av det samverkansavtal de båda lärosätena ingått för att stötta varandra i ansökningsprocessen för forskarutbildningsrättigheter.

Högskolan i Skövde har sedan 2010 haft tillstånd att driva utbildning på forskarnivå i informationsteknologi. Nu arbetar Högskolan med att utöka detta med forskarutbildning inom området Hälsa i det digitala samhället. Ansökan om forskarutbildningstillstånd är planerad att skickas in i mars 2022.

Under arbetet med ansökan upptäcktes det att Högskolan i Östfold arbetade på en ansökan med samma inriktning – Hälsa i det digitala samhället. Lärosätena tog kontakt med varandra för att utröna möjligheterna för samarbete. Gemensamma kurser, gästföreläsningar, handledningsresurser, opponentskap, gemensamma ansökningar, erfarenhetsutbyte gällande utbildning på forskarnivå men även magister/master-program, var områden som täcktes in av samverkansavtalet.

– Under våren delade vi erfarenheter med varandra och tog del av varandras utkast till ansökan. Det var en lärorik process som senare ledde till en avsiktsförklaring, berättar Susanne Källerwald, prefekt vid Institutionen för hälsovetenskaper.

Konferens med stort erfarenhetsutbyte

Norskt-svenskt samarbete om Hälsa i det digitala samhälletI dagarna anordnade de norska och de svenska forskarna en konferens med sammanlagt tolv deltagare. Konferensen innehöll presentation av medarbetare, forskningsmiljöer och konkreta forskningsprojekt. Konferensen var mycket kreativ och båda högskolorna visade på en öppenhet och bjöd in till flera tänkbara samarbeten. Forskningsmiljöerna visade på projekt med många gemensamma beröringspunkter så som beslutsstöd för triage/diagnos, patient empowerment, vårdens organisering, lärande och en profession under förändring.

– För att komma igång med något konkret startade vi redan under konferensen ett samarbete med fokus på tilldelning och jämlikhet gällande digital teknik inom hemtjänst. Genom att göra det här projektet gränsöverskridande finns möjlighet till jämförelse mellan länderna och därmed ökar möjligheten att finna gynnsamma system. En projektplan är redan på gång, berättar Martin Gellerstedt, professor i folkhälsovetenskap och samverkansansvarig.

Östfolds ansökan om forskarutbildningsrättigheter har nyligen sänts in till det Norska universitetskanslersämbetet – NOKUT, och i februari hålls nästa konferens med Högskolan i Skövde i Fredrikstad. Då planeras bland annat fortsatt arbete med gemensamma projekt och nya erfarenhetsutbyten.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>