Sigma presenterade IT-lösningar vid konferens om cancervård i Ukraina

Sigma deltog i “Sweden-Ukraine Initiative for Healthcare of the Future in Kherson” i slutet av mars.

Syftet med konferensen, som organiserats av svenska ambassaden tillsammans med Kherson Regional Oncological Dispensary, var att utbyta erfarenheter om cancervård. Konferensen gästades av specialister från alla regioner i Ukraina tillsammans med svenska experter och representanter från svenska företag.

Sigma presenterade sin vision på uppkopplad hälsa och telemedicin där fokus givetvis lades på hur detta kan stötta cancervården. Detta sträcker sig från de möjligheter som kommer ges av AI i kombination med avancerad bildbehandling, uppkopplade enheter till existerande lösningar för processtöd. Journalsystem och andra vårdsystem tillsammans med specifika processtöd kan höja patientsäkerhet och kvaliteten på vården samt ge specialisterna stöd i sin vardag.

Sigma påvisade bredden i sin partner Cambios produktportfölj runt detta och demonstrerade sin lösning för att stödja Multidisciplinära konferenser som är ett konkret exempel på hur informationsflödet kan underlättas mellan experter och patienter.