Vårdnytt: Nu kan du få tid till psykolog direkt – via video i mobilen

KRY, som hittills erbjudit snabb tillgång till läkarbesök via mobilen för alla i Sverige, utökar nu till att även erbjuda KBT-behandling för stress, ångest och nedstämdhet.

Det innebär att det för första gången kommer att finnas möjlighet att träffa en psykolog samma dag som man behöver hjälp.

“Psykisk ohälsa är idag orsaken till nära 50% av alla sjukskrivningar. Det innebär ett stort lidande för den enskilde och ett kostsamt misslyckande för vårt samhälle. Den bristande tillgängligheten gör att många får behandling för sent – eller inte alls. Här kan vi göra stor skillnad”, säger Johannes Schildt, VD på KRY.
Trots att terapi rekommenderas som förstavalsbehandling för psykisk ohälsa så saknar var tredje vårdcentral tillgång till psykolog. Genom att poola resurser nationellt kan KRY erbjuda hjälp mycket snabbt, ofta inom en timme. Ansvarig för KRYs satsning på psykologi är Jesper Enander. Jesper kommer senast från Karolinska Institutet, där han disputerat på digital psykologi.

“Det har gjorts mycket forskning på digital KBT-behandling och resultaten visar tydligt att det är minst lika bra att träffa en psykolog via videosamtal som via en traditionell behandling. Vi vet också att ju tidigare man får hjälp med sina besvär desto större är möjligheten att förhindra långvarig sjukdom och sjukskrivning. Nu kan människor äntligen få hjälpen när de behöver den”, säger Jesper Enander.