Regeringen och SKR tar gemensamt steg mot en digital infrastruktur
Hem NYHETERE-HÄLSA Regeringen och SKR tar idag gemensamt steg mot en digital infrastruktur

Regeringen och SKR tar idag gemensamt steg mot en digital infrastruktur

Publicerat av: Redaktionen

Regeringen och SKR har idag träffat en överenskommelse om en gemensam ambition, som förenar kommuner, regioner och statliga myndigheter, att införa ett säkert, snabbt och enkelt sätt för digital kommunikation mellan välfärdens verksamheter.

Satsningen är ett viktigt steg för att successivt ersätta faxen och bättre kunna nyttja digitaliseringens möjligheter i offentlig sektor genom att på ett säkert sätt kunna skicka dokument mellan olika delar av välfärden.

Det handlar om förbättrad samhällsservice och ökad effektivitet i allt ifrån polis, socialtjänst, hälso- och sjukvård och skola.

Regeringen ger som en del av överenskommelsen Myndigheten för digital förvaltning (Digg) i uppdrag att tillhandahålla den infrastruktur som gör det möjligt för statliga myndigheter, kommuner, regioner och privata utförare att kommunicera digitalt på ett säkert sätt.

– Det är glädjande att vi nu har landat i att ta ett gemensamt ansvar för att fasa ut faxen i offentlig sektor. Genom att Digg får uppdraget att tillhandahålla infrastrukturen för säker digital kommunikation och nio viktiga myndigheter får i uppdrag att ansluta så ser vi till att minimera riskerna i informationsöverföring mellan välfärdens verksamheter samtidigt som vi effektiviserar verksamheten för kommuner och regioner, säger energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.

Säker digital kommunikation är ett utvecklingsarbete som har pågått i flera år för att ersätta föråldrade och osäkra sätt att kommunicera i offentlig sektor och istället introducera ett säkert och effektivt sätt för att digitalt utbyta dokument. Arbetet har hittills finansierats av och bedrivits i samarbete med ett stort antal kommuner och regioner samt ett antal statliga myndigheter. Syftet är att skapa förutsättningar för tryggare, enklare och snabbare informationsutbyte mellan välfärdens olika aktörer och därigenom bidra till bättre service till invånarna.

Staten, kommuner och regioner behöver samordna införandet av säker digital kommunikation eftersom nyttorna uppstår först när många organisationer är anslutna till infrastrukturen och dagens metoder för informationsutbyte därmed ersätts med en säker, kontrollerad och effektiv infrastruktur. Genom denna överenskommelse etableras en sådan samordning och gemensam färdplan som förenar alla aktörer i offentlig sektor.

Samtidigt som överenskommelsen tecknas får Arbetsförmedlingen, Domstolsverket, E-hälsomyndigheten, Försäkringskassan, Kriminalvården, Polismyndigheten, Socialstyrelsen, Statens institutionsstyrelse och Statens skolverk i uppdrag att förbereda anslutning till säker digital kommunikation. På motsvarande sätt står ett stort antal kommuner och regioner redo att förbereda för anslutning och SKR kommer att utforma och tillhandahålla ett införande- och anslutningsstöd för att ytterligare underlätta arbetet.

– Säker digital kommunikation är ett viktigt steg för att öka kvalitet, tillgänglighet och effektivitet. Digitaliseringen bär med sig stora möjligheter för välfärdens medarbetare och skapar värde för patienter, elever och brukare. Vi välkomnar att vi nu har en överenskommelse med en gemensam ambition att följa upp satsningen med fler inom andra angelägna områden, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Regeringen och SKR tar gemensamt steg mot en digital infrastruktur

Initialt kommer även kommuners och regioners gemensamma bolag Inera, som hittills drivit utvecklingsarbetet kring säker digital kommunikation, att vara den aktör som tillhandahåller infrastrukturen fram till dess att Digg tar över det. Ambitionen är att infrastrukturen för säker digital kommunikation kan tillhandahållas under det första kvartalet 2022.

 

 

 

 

 

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>