Det Senaste

Idéer från vanliga medborgare kan förbättra tillvaron för de som drabbas av bröstcancer

Idag öppnar idéinsamlingen för initiativet Crowd Ideas. Projektet i Västra Götaland syftar till att låta fler vara med och bidra med innovation för en bättre bröstcancervård ...

På Tre utmanar medarbetarna gärna sig själva och varandra

I fyra år har Tre kört 3Puls, en egen version av den sociala medarbetaraktiveringen We+. I en app registrerar deltagarna sin aktivitet och pushar och peppar varandra med likes och ...

Barnplantornas familjekurs/läger stärker föräldrar och barn med cochleaimplantat-hörapparat

Barnplantornas elfte läger för familjer till barn med cochleaimplantat/hörapparat är en synnerligen angelägen och mycket populär tradition hos våra medlemmar. Många har längtat ...

Sköldkörtelföreningen blir Sköldkörtelförbundet

Sköldkörtelförbundet är nya namnet för Sveriges största förening för personer med sköldkörtelsjukdom. Målet för den nya organisationen är att förbättra vården för ...

Politikervecka Järva 2017 – Där är vi 1,6 & 2,6 miljonerklubben med

Med syftet att minska avståndet mellan politiker och invånare, skapa bättre förutsättningar för boende att engagera sig i politiken, samt sätta lokalinvånarnas frågor på den ...

Global Wellness Day 2017

På lördag firas den sjätte Global Wellness Day världen över. GWD:s internationella nätverk med över 70 globala ambassadörer rapporterar att de har samlat ihop över 3 000 anläggningar ...

​Fördelar och farhågor med digital vård

Hur ser människor på digital vård och hemmonitorering? Vilka fördelar väger tyngst? Och vilka är de största orosmomenten? Svaren beror på vem som tillfrågas, men en SIFO-undersökning ...

Vårdföretagarna synliggör hotade vårdföretag i ny kampanj

Slutsatserna i den så kallade välfärdsutredningen skulle hota en stor del av de drygt 14 000 privata vård- och omsorgsföretagen i Sverige. Vårdföretagarna lanserar därför ...

Var tredje vet vad celiaki betyder

Ordet celiaki fanns med bland frågorna i vårens högskoleprov. När resultaten är sammanställda framgår det att ungefär en tredjedel av de som skrev provet visste att celiaki ...

Hoten från infektionssjukdomar i fokus på Uppsala Health Summit 2017

Trots stora framsteg för hälsotillståndet i världen fortsätter infektionssjukdomar att utgöra ett stort hot. Alarmerande rapporter om utbrott av Zika, Ebola eller fågelinfluensa ...

IT – eHÄLSA

© 2017 AHA IT-Media AB All rights reserved.