Det Senaste

Sensoris registrering av Antinitus i Nya Zeeland är genomförd

Sensori AB har, som publicerats 14 februari 2017, slutit avtal om distribution och försäljning med Tinnitus Relief NZ Ltd som är verksamt i Nya Zeeland. Tinnitus Relief Store har, ...

Ny klinisk studie från Hong Kong bekräftar minskade infektioner för långtidsanvändare

En nyligen genomförd, oberoende  klinisk studie från Hong Kong bekräftar att Bactiguard-belagda urinvägskatetrar reducerar antalet sympotomatiska kateterrelaterade urinvägsinfektioner ...

Enzymrening av läkemedelsrester får hållbarhetspris

Ett projekt för rening av läkemedelsrester på Akademiska sjukhuset får pris för Årets hållbarbara sjukvårdsinnovation. Metoden innebär att enzymer frigörs i vattnet vid varje ...

Så här satsar vi på socialt innehåll 2017

Omsorgen satsar under 2017 7,5 miljoner kronor på utökat socialt innehåll på vård- och omsorgsboenden och 1,1 miljoner på träffpunkter. Det är möjligt tack vare hårt arbete ...

Nordic Medtest levererar testmiljö åt Saab

Nordic Medtest har fått uppdraget att leverera testmiljö till försvars- och säkerhetsföretaget Saab. Testmiljön ska användas i Saabs utveckling av tjänstekontrakt till de nationella ...

Svenskarna efterfrågar e-tjänster för boende och sjukvård

Varannan svensk vill ha en digital tjänst för att kunna se lediga lägenheter, tomter och fastigheter i sin kommun. Det visar en undersökning från Visma genomförd av Sifo, om e-tjänster. ...

Erfaren IT-expert ansluter till Meditude

Meditude AB får snart en ny medarbetare. Den 8 maj tillträder Lennart Skärblom tjänsten som IT-konsult inom management och projektledning på företaget. Lennart Skärblom, som ...

Doctrin tar in 23 mkr från bland andra Norrsken Foundation

”Vi tror att våra verktyg kan vara en viktig del i att möta de utmaningar som svensk sjukvård står inför. Det är därför väldigt roligt att Norrsken Foundation, som vill lösa ...

InterSystems journalsystem bäst i internationell jämförelse

För andra året i rad har InterSystems journalsystem TrakCare erhållit utmärkelsen Best in KLAS. TrakCare utses också för första gången även till bästa system för patientadministration. Det ...

DGC ska leverera en datakommunikationslösning till Apoteksgruppen

Apoteksgruppen har valt DGC som ny leverantör av en datakommunikationslösning till cirka 180 apotek. Avtalet sträcker sig över 3 år och beräknas vara värt cirka 3,2 mkr. DGC ...

IT – eHÄLSA

© 2017 AHA IT-Media AB All rights reserved.